Stichting Dassenwerkgroep Utrecht & ‘t Gooi

voor het behoud van de Das en een mooi en soortenrijk dassenlandschap
21 mei 2013 Faunatunnel onder de N237 komt er toch Onder de provinciale weg tussen Utrecht en De Bilt stond al lang een faunapassage gepland, niet alleen voor dassen maar ook voor ander wild. Deze passage is erg belangrijk om het versnipperde Utrechtse landschap weer voor fouragerende en migrerende dieren toegankelijk te maken. Het leek er even op dat deze passage wegens bezuinigingen en budgetproblemen voor de sanering van benzinestations geschrapt danwel gedownsized zouden worden, maar mede dankzij de SP-fractie, gemeente De Bilt en het Utrechts Landschap gaan deze passage en die onder de Biltse Rading toch door! 21 maart 2013 Dassen vermoord met elastiekjes In de SPITS van 19 maart jl. stond een bericht dat op de grens van Overijssel en Drenthe dassen zijn vergiftigd met mais waar kleine elastiekjes in zaten. Zo raakten de darmen van de beesten verstopt en stierven ze pijnlijk. Het vermoeden bestaat zelfs dat een Bijzondere OpsporingsAmbtenaar (boa) hierbij betrokken zou zijn! Waakzaamheid blijft dus geboden - ziet u iets verdachts, meld dit direct! 25 februari 2013 Dassenpassages klaar Op De dassenpassages waarover wij schreven op 1 januari zijn klaar. Er is nu dassenraster aangebracht dat dassen belet om de weg op te lopen nadat ze de dassenbrug over het water zijn gepasseerd. Een deel van het nieuwe raster is op de foto zichtbaar als een soort trechter. Dassen worden daardoor sneller naar de tunnel geleid. Wij zijn erg blij dat de klus is afgerond en bedanken de Dienst Landelijk Gebied en de deskundige en vindingrijke landschapscoördinator van de betrokken gemeente voor hun prachtige werk. De ervaring heeft geleerd dat dassen in een dergelijke situatie de nieuwe passages heel snel vinden en gebruiken. We wachten dus met spanning op hun eerste sporen. Vervolg 16 april 2013 Nederlandse dassen ook in Engeland populair Hans Vink van onze werkgroep heeft tot onze trots een mooi artikel geschreven in het blad van een Engelse dassenwerkgroep. klik hier om de pdf te openen 9 maart 2013 5.000 Engelse Dassen bedreigd De Engelse regering heeft besloten dat 5.000 Engelse Dassen zullen worden doodgeschoten omdat ze waarschijnlijk rundertubercolose zouden overbrengen. Hopelijk kiest men toch nog voor andere maatregelen! In Wales werken inentingen en in Nederland komt de ziekte door goede monitoring, registratie en hoge hygiene-eisen m.b.t. de veestapel al jaren niet meer voor. vervolg 16 februari 2013 Dassentunnels onder de Embranchementsweg dichterbij

Op de Embranchementsweg in Zeist zijn de afgelopen 10 jaar al

veel dassen aangereden. Vorig jaar was een dieptepunt - zes dassen

werden dat jaar doodgereden. Omdat de lokale dassenpopulatie

hierdoor zeer onder druk is komen te staan, heeft deze Stichting bij

de gemeente Zeist aangedrongen op maatregelen. Inmiddels is

afgesproken om in coproductie met de gemeente, Staatsbosbeheer

en deze Stichting, twee tunnels en bijbehorende voorzieningen aan

te leggen. Een en ander wanneer de weg zal worden

gereconstrueerd - hopelijk deze zomer!

achtergrondfoto website: Ronald Stiefelhagen/P4P Natuurfotografie
Berichten van 16-02-2013 t/m 21-05-2013
Bron afbeelding: http://www.animalaid.org.uk/h/n/CAMPAIGNS/wildlife//2849//