Stichting Dassenwerkgroep Utrecht & ‘t Gooi

voor het behoud van de Das en een mooi en soortenrijk dassenlandschap
achtergrondfoto website: Ronald Stiefelhagen/P4P Natuurfotografie
Nieuws
23 september 2018 Clan gaat van Soesterberg naar Rhenen Bij De Oude Tempel in Soesterberg is veel bos gekapt voor de bouw van woningen, waardevol dassenfoerageergebied. Met de kap had de gemeente Soest de Wet natuurbescherming overtreden, zo concludeerde Gedeputeerde Staten van Utrecht (GS). GS legde Soest daarom op de clan bij te voeren bij de burchten. Een noodmaatregel, ondanks waarschuwingen van dassendeskundigen dat die zou mislukken. Van het bijvoeren kwam inderdaad niets terecht: de clan liet het voer links liggen, maar muizen aten er graag van. Dus was er toch sprake van een wetsovertreding. GS en Soest hebben die echter in de doofpot gestopt en er kwam geen sanctie (hoge geldboete) voor Soest. De clan wordt nu, op ons advies, verhuisd naar de omgeving van Rhenen. Begin 20e eeuw waren daar bewoonde burchten aanwezig. Het is nu ongeveer de laatste plek in de provincie Utrecht die als leefgebied geschikt is, maar waar nog geen clan leeft. Die verhuizing is een groot project, dat wordt uitgevoerd door de Stichting Das & Boom, de specialist in Nederland op dit gebied. Overigens had Soest de aanwezighied van de clan bijna over het hoofd gezien. Het ingehuurde ecologische bureau had namelijk gemeld dat er geen dassen meer aanwezig waren bij De Oude Tempel. Voor ons reden om snel veldonderzoek te verrichten. Binnen een uur vonden we voldoende sporen die bewezen de er nog steeds een clan leefde. Het bureau is daarop van het project gehaald. Op de Oude Tempel is deze week een dassenraster gezet rond de bewoonde burchten. Binnen dat raster staan vangkooien. Deze worden regelmatig gecontroleerd. Zodra er een das is gevangen, wordt die naar Rhenen vervoerd en in een kunstburcht geleid. Ook rond de kunstbrucht staat een dassenraster, waarbinnen voer wordt aangeboden. Zodra de verhuisde dassen aan hun nieuwe woning gewend zijn - en hun geursporen hebben afgezet - wordt de poort geopend zodat ze zelf kunnen gaan foerageren in de omgeving. 13 augustus 2018 Moederdas en drie jongen komen bovengronds De jaarlijkse dassentelling, gecoördineerd door onze Hans Vink, is inmiddels achter de rug. In mei en juni zijn er dit jaar veel dassenjongen waargenomen. Vaak komen een dassenmoeder en haar jongen ongezien bovengronds. ‘Opeens’ zitten ze er. Dat gebeurt bijvoorbeeld als ze uit een andere ‘pijp’ komen dan de waarnemer had verwacht. Bijzonder is dan ook de opname van onze onderzoeker hiernaast, waarin is vastgelegd dat een moeder met haar drie jongen de pijp uit komen. Er is te zien dat de moeder daarbij de omgeving goed in de gaten houdt. Herhaaldelijk monstert ze de lucht en kijkt rond. Integenstelling tot het zorgeloze gedrag van haar kroost.. 13 augustus 2018 Last onder dwangsom opgelegd bij plan industrieterrein Haarweg/ Maarsbergen Op de voormalige natuurcamping aan de Haarweg in Maarsbergen is een industrieterrein gepland, waar het bedrijf Wolfswinkel de hoofdgebruiker wordt. Voor het bebouwen van dat mooie stuk natuur op de flank van de Heuvelrug, waar ook dassen leven, is een ontheffing afgegeven van de wet natuurbescherming (WNB). Daar zijn voorwaarden aan verbonden, o.a. een dassentunnel aanleggen en vervangend foerageergebied creëren. De eigenaar van het terrein is alvast begonnen met kappen, terwijl het bestemmingsplan momenteel geschorst is, er nog geen omgevingsvergunningen waren aangevraagd en de voorwaarden van de ontheffing WNB zijn genegeerd. De provincie heeft in mei een last onder dwangsom opgelegd, met nadere eisen, waar de eigenaar bezwaar tegen gemaakt heeft. Volgens de provincie zijn er geen belemmeringen in het vigerende (oude) bestemmingsplan om de dassenmaatregelen uit te voeren, en blijft de last onder dwangsom opgelegd. Dat betekent, dat op het nu kaalgekapte terrein een wormenrijk grasland moet worden gemaakt (regelmatig gemaaid of beweid), met vruchtdragende struiken en een ruige kruidenrand erlangs. De gekapte bomen zijn helaas niet vervangbaar! De dassen kunnen het gebied dan wel weer gebruiken om te foerageren. Dit moet zo blijven totdat alle benodigde vergunningen zijn verkregen en het nieuwe bestemmingsplan geldig is. De voorwaarden voor compensatie voor dassenleefgebied moeten worden nageleefd voordat er weer op het terrein wordt gewerkt. 9 augustus 2018 Peren en hondenbrokjes voor weesdasjes In juni kregen we bericht dat er bij Groenekan een doodgereden das was gevonden. Verder lezen >