Stichting Dassenwerkgroep Utrecht & ‘t Gooi

voor het behoud van de Das en een mooi en soortenrijk dassenlandschap
achtergrondfoto website: Ronald Stiefelhagen
Ontwerper van ons logo: Ronald Sinoo
Nieuws
Ouds Stichting Das ? Hulp Contact Jeugd Onze Bluebell, opgezet door preparateur Alexander Bisseling. De dassenburcht (vluchtpijp) op de voormalige camping. Er was een lint gespannen, kennelijk omdat de boswerker in de gaten had dat het een wettelijk beschermde dassenburcht is. Achtervoet van Bluebell.
17 september 2017 De oudste dassenburcht van Utrecht De oudste dassenburcht van de provincie Utrecht bevindt zich in Hollandsche Rading. Daar werd in de jaren tachtig -tot veler verrassing- deze bewoonde burcht ontdekt. De laatste in de wijde omtrek, terwijl de rest van de dassen was doodgereden of "verdwenen". Sindsdien is er veel gedaan om de dassen in Utrecht terug te krijgen en de omgeving van deze oude locatie te revitaliseren. Denk aan dassentunnels en -rasters, vergoeding voor agrarische schade, bezwaarprocedures tegen vernietiging van dassenleefgebied door bebouwing of tegen het verwijderen van dammen en loopplanken.  Het verwijderen van een dam-met-duiker kan voor de dassen slecht uitvallen. Ze moeten dan bijvoorbeeld zwemmen- wat in de winter tot veel warmteverlies leidt- of kilometers omlopen om in hun voedselgebied te komen. Dan wordt het rendement van de voedseltochten al snel te laag en lijden ze honger.  Op de oude burcht zijn dit jaar drie jonge dassen geboren, in de directe nabijheid zijn nog twee bewoonde burchten met samen vier jonkies.  Die drie bij elkaar gelegen burchten vormen een familieverband (clan). Er zijn vaak ook nog diverse vluchtburchten in de omgeving, waar de dassen tijdelijk verblijven. Bijvoorbeeld nabij een maïsveld als de kolven rijp zijn en ze de maïs eten om winterspek op te bouwen.  In Hollandsche Rading wordt dankzij een goede samenwerking tussen de eigenaar, de pachter en onze dassendeskundigen de toekomst van de dassenfamilie gewaarborgd! 17 september 2017 Natuurschade houtkap Haarweg onherstelbaar Het college van Gedeputeerde Staten van Utrecht heeft de eigenaar  van de voormalige camping aan de Haarweg in Maarsbergen gemeld dat door het kappen van bos op dat terrein, de Wet Natuurbescherming is overtreden voor de Gewone dwergvleermuis, Havik, Eekhoorn, Hazelworm, Poelkikker en Ringslang. Als er toch nog wordt gekapt, kan dat een boete van 10.000 tot 50.000 euro opleveren. De bedragen zijn hoog omdat de schade voor deze diersoorten nu al onherstelbaar is. Het handhavingsverzoek voor de Das is nog in behandeling. 10 september 2017 Gekapt met kappen Op de voormalige camping aan de Haarweg in Maarsbergen is het  oude, gevarieerde en soortenrijke bos grotendeel gekapt. Maar vrijdag heeft de provincie de kap stilgelegd. Volgens de kapmelding werd het bos gerooid ter uitvoering van het nieuwe bestemmingsplan Bedrijventerrein Maarsbergen-Oost, dat dit jaar was goedgekeurd door de gemeenteraad van Utrechtse Heuvelerug. Maarn Maarsbergen Natuurlijk (MMN) en de Natuur- en Milieufederatie Utrecht (NMU) zijn bij de Raad van State in beroep gegaan tegen dat besluit. Ze hadden daarbij een voorlopige voorziening aangevraagd. Daarom mag het nieuwe bestemmingsplan nog niet worden uitgevoerd. Hele bericht lezen > 10 september 2017 Bluebell Winter 2017 meldde Jolanda Robert uit Huis ter Heide dat ze langs de weg een doodgereden das had gevonden. Ze wilde het bevroren dier niet plompverloren langs de kant van de weg laten liggen en vroeg ons raad. We hebben de onfortuinlijke das kunnen laten opzetten en Bluebell genoemd, naar een das die met de hand was grootgebracht door Pauline Kidner, boerin op een melkveebedrijf in het zuiden van Engeland. Dat opzetten had nog veel voeten in de aarde. We bedanken Jolanda voor haar zorg voor de dode das en de melding, boswachter Hans Hoogewerf (Utrechts Landschap) voor de ruimte in zijn vrieskist, Rimmert Lauwers (Milieupolitie Midden-Nederland) voor zijn advies en hulp bij het verkrijgen van de ontheffing en preparateur Alexander Bisseling (A.A. & S.) voor het mooie resultaat van zijn werk. De kans is groot dat Bluebell ons gaat vergezellen bij lessen, lezingen en spreekbeurten in gemeenteraadsvergaderingen.
Voorkaft van het boek van Pauline Kidner, boerin op een melkveebedrijf annex dierenopvangcentrum in Zuid-Engeland Onherstelbare schade voor dieroorten door het kappen van bos op de voormalige camping. Dassenbruggetje verhoogt rendement van foerageertochten.