19 maart 2017 Staatsbosbeheer voorkomt natte slobbertruien Dassen kunnen heel goed zwemmen. Maar ze maken dankbaar gebruik van planken die als een loopbruggetje over sloten worden gelegd. Dat is ook wel logisch, omdat foerageertochten minder rendabel worden als een das koud en nat wordt, met name in de winter. Een deel van de energie gaat dan verloren aan het opwarmen en opdrogen van het lichaam. Soms is een water te breed voor het gebruik van een simpele plank als loopbrug. Dat is bijvoorbeeld het geval bij de brede watergang op de foto. Er werd ontdekt dat de dassen daar overstaken via drijfbalken die tot doel hadden om de verspreiding van allerlei waterplanten tegen te gaan. Ook vossen maakten graag van deze voorziening gebruik, zo blijkt uit opnamen van onze stichting. Op een opname is zelfs een overstekende das te zien, op korte afstand gevolgd door een wat angstige vos die eerbiedig afstand hield. Het hele filmpje kunt u overigens zien op onze lezingen - we nodigen u van harte uit daartoe. Enkele jaren terug raakten de drijfbalken in verval, zodat de dassen  slechts wankelend en met veel moeite konden oversteken. Een omwonenende heeft toen met hulp van Staatsbosbeheer en onze stichting de dassenbrug verstevigd. Toch raakte die opnieuw in verval. Reden voor Staatsbosbeheer en onze Hans Vink om de brug opnieuw op te knappen. Het prachtige resultaat is te zien op de foto. We spreken hierbij onze hartelijke dank uit voor de actie van medewerkers van Staatsbosbeheer, waaronder de boswachters Tineke Harlaar en Wanda Floor! Voorlopig dus geen natte slobbertruien meer voor deze familiegroep dassen! 19 maart 2017 Veel meer verkeersslachtoffers onder de dassen in 2016 Uit de meldingen die de Dassenwerkgroep Utrecht krijgt, komt het beeld naar voren dat er in 2016 veel meer verkeersslachtoffers onder de dassen zijn gevallen dan in 2015. De populatiegrootte blijft daarbij de laatste jaren vrijwel stabiel, zo is de conclusie uit onze tellingen. Er zijn in 2015 in de provincie Utrecht 31 dassen doodgereden, en in 2016 was dat 44. Opmerkelijk is de toename op de snelwegen: op de A27 van 5 naar 9 in een jaar tijds, op de A28 van 1 naar 2 en op de Utrechtse provinciale wegen (de "N" wegen) van 4 naar 8. De snelwegaanrijdingen zijn opmerkelijk, want daar staan overal afrasteringen. Soms zien we dat de hekken vanwege wegwerkzaamheden openstaan. De dassen hebben dat gauw in de gaten bij hun dagelijkse rondes! De meeste verkeersslachtoffers vallen echter in de bebouwde kom, of soms zelfs op fietspaden. Daar wordt in sommige gevallen ook door auto's over gereden (sluiproute?). Er worden elk jaar helaas weer dode dassen gemeld, die slachtoffer lijken van stroperij of andere kwaadwillendheid. In 2015 is een strik gevonden óp de burcht, in 2016 zijn de resten gevonden van 2 gezenderde dassen die "meededen" in een onderzoek. Een daarvan is hoogstwaarschijnlijk gestroopt en de zenders zijn daarna begraven. Ook werden er in 2016 drie jonge dasjes op de burcht doodgebeten door honden. Het vermoeden bestaat, dat de verkeersdrukte die na het einde van de crisis is toegenomen, hierbij een rol speelt. Ook lijkt het publiek ons steeds beter digitaal op te zoeken met de melding dat ze een dode of levende das gezien hebben. 1 februari 2017 Zienswijze van dassenwerkgroep tegen industrieterrein Maarsbergen De gemeente Heuvelrug wil in Maarsbergen een industrieterrein en  woonwijk bouwen. Daarvoor zal een mooi gebied met waardevolle natuur worden opgeofferd. De dassenwerkgroep heeft een zienswijze ingediend, waarin ze de gemeente adviseert af te zien van het plan, dat in strijd is met de Flora en Faunawet. Klik hier voor het hele bericht.

Stichting Dassenwerkgroep Utrecht & ‘t Gooi

voor het behoud van de Das en een mooi en soortenrijk dassenlandschap
achtergrondfoto website: Ronald Stiefelhagen
Ontwerper van ons logo: Ronald Sinoo
Nieuws
Ouds Stichting Das ? Hulp Contact Jeugd Dassenwissel midden in het plangebied. Ter hoogte van de boomstam is het mos afgesleten door de passages van dassen. Die staan namelijk zo laag op de pootjes, dat hun 'slobbertruien' het mos hebben weggevaagd. Bouwpakketje van onze stichting voor dassenpassage bij Hollandsche Rading. Medewerkers van de werkgroep Nardinclant (uit Naarden) en onze stichting druk in de weer met het bouwpakketje voor de dassenpassage bij Hollandsche Rading. Dassenwissel en mestputjes met poep bij een dassentunnel nabij Hollandsche Rading. Dassentunnels werken vaak erg goed! Links de oude 'dassenbrug', rechts de nieuwe. Foto: Hans Vink. Beeld uit een van onze video's van een eerdere versie van de 'dassenbrug'. In deze versie zat er nog een 'knik' in de brug. In dit beeld betreedt de das zojuist de wal en loopt daar naar rechts weg. Op eerbiedige afstand volgt schoorvoetend de vos.