Stichting Dassenwerkgroep Utrecht & ‘t Gooi

Krabspoor Bij sommige dassenburchten zijn boomstammen te vinden met krabsporen van een das. Er wordt gedacht dat dassen hun nagels door de schors halen om ze te scherpen en/of geurstoffen af te zetten om hun territorium te markeren. Loopspoor Onder een loopspoor verstaan we hier een reeks prenten (voetafdrukken) op rij. Hoewel veel mensen denken dat dassen dom zijn, maken ze soms dankbaar gebruik van mensenpaadjes. Als die rul of modderig zijn, kam er over meters lengte een loopspoor van de Das zichtbaar zijn, zoals op de foto. Als de een volwassen das rustig heeft gelopen, dan zal de afstand tussen prenten van dezelfde voet ongeveer 50 tot 60 centimeter moeten zijn. Mestputje Ook dassen doen soms hun behoefte. Ze maken vaak putjes in de grond waarin ze poepen. Ze plassen er ook wel in, of zetten er een excreet in af, afkomstig uit een klier aan het achterwerk. De inhoud van de zulke putjes levert waarschijnlijk een geursignaal ter afbakening van het territorium. De putjes houden de inhoud geconcentreerd. Prent Wildkenners zijn vaak een beetje eigenwijs. Een voetafdruk noemen ze dan ook wel een prent. Vaak zijn er afdrukken zichtbaar van vier van de vijf tenen. De teenafdrukken staan min of meer op een rij, naast elkaar. Soms zijn ook de nagelafdrukken zichtbaar, zoals ook op de foto. De prent links is van een voorvoet: grotere tenen en langere klauwen (geschikt om te graven). Ook de voetzool is vaak zichtbaar. Op de foto is deze vaag afgedrukt. Dassen plaatsen hun achtervoet vaak op of bijna op de plek waar ze hun voorvoet hadden geplaatst. Wroetgaatje Al rondscharrelend eet de Das allerlei kleine, weinig beweeglijke, plantaardige of dierlijke objecten. Die bevinden zich voornamelijk op het grondoppervak, juist daaronder of juist daarboven. Waarschijnlijk kunnen dassen zulke ‘lekkere hapjes’ ruiken als die zich onder de grond bevinden. Met behulp van de klauwen van de voorvoet graaft de Das ernaar. Er ontstaat dan een ‘wroetgaatje’; een klein putje met een ruw gerafeld oppervlak.
voor het behoud van de Das en een mooi en soortenrijk dassenlandschap
achtergrondfoto website: Ronald Stiefelhagen/P4P Natuurfotografie
Prenten (voetafdrukken) van een das. Links van de voorvoet, rechts van de achtervoet. Mestputje van de Das.
Sporen van de Das