Stichting Dassenwerkgroep Utrecht & ‘t Gooi

1 januari 2013 Dassenbrug en - tunnels aangelegd < Voorgeschiedenis Op 2 december meldden wij dat de overheid snel een recreatiepad aanlegt, maar de daarbij vereiste dassenvoorzieningen nog niet gereed had. Op 21 december vernamen we dat de dassentunnels en - bruggen aangelegd zijn. Een verheugend bericht, óók al zijn de passages nog niet klaar om daadwerkelijk door dassen te worden betreden. De Dienst Landelijk Gebied (DLG) verwacht nu dat het pad, inclusief dassenpassages op 22 februari 2013 zal worden opgeleverd. De betrokken gemeente heeft ervoor gezorgd dat het werk aan de dassenbruggen en
- tunnels snel gevorderd is. Er zijn nu twee van deze passages aangelegd. Elk daarvan bestaat uit een tunnel onder een gemeentelijke weg, een bruggetje over een kanaal en een tunnel onder een zandweg. De drie onderdelen liggen in elkaars verlengde, zodat dassen de drie evenwijdige obstakels gemakkelijk kunnen passeren en zonder gevaar van aanrijdingen door auto’s. Toch kunnen dassen de twee nieuwe passages nog niet gebruiken. Er moet namelijk nog dassenraster worden neergezet om de dassen naar de nieuwe tunnels onder de weg te geleiden en te voorkomen dat ze onbeschermd de weg op zullen lopen. Daarom zijn de dassenbruggen nog afgesloten door stukjes raster. Ook ontbreekt er nog een loopplank die de dassen met droge pels over een sloot moet helpen.
Het 15 meter brede, drievoudige recreatiepad (wandelaars, fietsers, ruiters) in aanleg, dwars door primair foerageergebied van de Das. Foto van 28 november 2012.
voor het behoud van de Das en een mooi en soortenrijk dassenlandschap
Nieuwe dassenbrug in aanleg. Foto van 18 december 2012, Jeroen Heijmerink, Dienst Landelijk Gebied
Foto: Jeroen Heijmerink
achtergrondfoto website: Ronald Stiefelhagen/P4P Natuurfotografie