< Voorgeschiedenis 2 december 2012 Beton gelegd voor recreatiepad Een deel van het oude zandweggetje (foto boven) is in de afgelopen week verhard met grote betonplaten (foto rechts) die de basis zullen vormen voor het recreatiepad. De Dienst Landelijk Gebied heeft er goed vaart achter gezet. Niet iedereen zal blij met de wijze waarop het landschap daardoor verandert, en onze stichting zéker niet. De aanleg van de dassenpassages is sinds vorige week niet verder gevorderd. De projectleider van de Dienst Landelijk Gebied (een landelijke overheidsdienst) heeft ons op 28 november gemeld dat de betrokken gemeente ervoor zal zorgen dat de nieuwe dassenpassages vóór woensdag 12 december zullen functioneren en dat het werk aan het recreatiepad op 21 december zal worden opgeleverd. De Flora- en faunawet verplicht ertoe dat de dassenpassages eerder functioneren dan het recreatiepad. Helaas laat de praktiijk vaak zien dat de ruimtelijke ingreep het eerst is afgerond en dat de mitigerende maatregelen daarna niet of onvoldoende werken. Daarom blijft onze stichting hier de vinger aan de pols houden. Vervolg >

Stichting Dassenwerkgroep Utrecht & ‘t Gooi

voor het behoud van de Das en een mooi en soortenrijk dassenlandschap
achtergrondfoto website: Ronald Stiefelhagen/P4P Natuurfotografie