Stichting Dassenwerkgroep Utrecht & ‘t Gooi

voor het behoud van de Das en een mooi en soortenrijk dassenlandschap
Waarom het dassenlandschap?
In Utrecht en Het Gooi leven de meeste dassen langs de randen van de Utrechtse Heuvelrug, in de zones waar het bos overgaat in weilenden en akkers. Daar zijn geschikte burchtplekken en foerageergebieden. De hogere, zandige bossen, bosjes en houtwallen zijn geschikt voor burchten. Daar onttrekt de vegetatie de dassen aan het zicht van de mens. In nabij gelegen weilanden vindt de Das de helft van zijn voedsel, namelijk regenwormen. Die zijn het hele jaar beschikbaar, behalve als de grond erg droog is, of bevroren. Een vijfde van het dieet bestaat uit maïskorrels, afkomstig van gemorste oogst of omgeduwde stengels. Binnen een hectare maïsakker blijven soms honderden maïskolven achter na de oogst. Dit betekent tientallen kilo’s maïskorrels voor de Das. Eén kolf bevat namelijk ca 100 gram aan korrels. Het aantal omver gehaalde stengel is doorgaans heel
achtergrondfoto website: Ronald Stiefelhagen/P4P Natuurfotografie
klein. De schade voor een boer is dus meestal ook heel klein. Eikels vormen in sommige jaren wel een vijfde van het dieet. Dit dassenlandschap, op de overgang van de bossen van de heuvelrug naar de weilanden en akkers, wordt door heel veel mensen erg gewaardeerd voor zijn schoonheid. Er leven ook allerlei andere diersoorten, zoals roofvogels, vleermuizen, marters, slangen en reptielen. Veel natuurminnende mensen genieten van de tekenen van de aanwezigheid van zulke soorten. Kortom: waar de Das leeft, is het landschap vaak nog mooi en rijk aan andere, door veel mensen bewonderde diersoorten. Dassenlandschap: een landschap om van te houden en te behouden!