Stichting Dassenwerkgroep Utrecht & ‘t Gooi

voor het behoud van de Das en een mooi en soortenrijk dassenlandschap
De heer Johan Walsma zond ons deze foto’s van dassen nabij Dalfsen in het Overijsselse Vechtdal. Ze zijn rond 1958 gemaakt. Daarmee zijn het waarschijnlijk de eerste foto’s van wild levende dassen in Nederland. De burcht die op de tweede foto is te zien, is in 1963 verlaten nadat de dassen waren doodgegaan door het eten van vergiftigde eieren. Vergiftigde eieren werden in die tijd vaak neergelegd om ‘schadelijke’ dieren (waaronder predatoren en ook egels) te bestrijden. Erg jammer, omdat de betreffende burcht destijds één van de laatste bewoonde burchten in Overijssel was. Gelukkig werd deze burcht in de negentiger jaren weer opnieuw door dassen bewoond. Tot de dag van vandaag leven daar weer dassen.
achtergrondfoto website: Ronald Stiefelhagen/P4P Natuurfotografie