Stichting Dassenwerkgroep Utrecht & ‘t Gooi

Een das is een roofdier, goed te herkennen aan zijn vacht: die is boven grijs en de onderkant en de poten zijn zwart. Over zijn witte kop lopen 2 zwarte strepen van de snuit naar de oren. De mannetjes zijn groter dan de vrouwtjes, maar dat is dan ook het enige zichtbare verschil. Dassen eten regenwormen en insectenlarven en plantaardig voedsel als vruchten, hazelnoten, knollen, bosbessen, frambozen, kersen, pruimen, granen, klaver en gras, maar ook kleine dieren zoals konijnen, muizen, egels, ringslangen enz. Dassen worden in het wild max 14 jaar, maar in Nederland sterven ze vaak jonger door aanrijdingen. Dassen wonen in burchten, grote holen met soms wel 30 in- en uitgangen! Burchten blijven soms 100 jaar lang in een familie! Een burcht heeft meerdere kamers, met een zachte ondergrond gemaakt met varens.
voor het behoud van de Das en een mooi en soortenrijk dassenlandschap
achtergrondfoto website: Ronald Stiefelhagen/P4P Natuurfotografie
Pieters jeugdhoek - Wat is een das?