Stichting Dassenwerkgroep Utrecht & ‘t Gooi

voor het behoud van de Das en een mooi en soortenrijk dassenlandschap
Dassenraster Embranchementsweg geplaatst Op vrijdag 24 mei is dassenraster geplaatst bij een dassentunnel onder de Embranchementsweg in de gemeente Zeist. Het raster helpt de dassen op weg naar de tunnel die onlangs is aangelegd door de gemeente. Op deze weg zijn in het afgelopen jaar zes dassen doodgereden. Een zware klap voor de lokale populatie van ca achttien dassen. Begin dit jaar hebben onze bestuursleden Hans Vink en Hens Runhaar daarom het initiatief genomen verschillende partijen rond de tafel te krijgen om deze dassenvoorziening te verwezenlijken. Na veel overleg is dat gelukt. De gemeente Zeist was bereid de tunnel aan te laten leggen en de benodigdheden voor het raster te betalen, op voorwaarde dat onze stichting het raster zelf zou plaatsen. Met name wethouder Joke Leenders (Groen Links) heeft hieraan bijgedragen. Een behoorlijke klus, maar gelukkig was er - onontbeerlijke - hulp. Boswachter Rein Zwaan (Staatsbosbeheer), landschapscoördinator Dick van Beek (gemeente De Bilt), studenten Milieuwetenschappen van de Universiteit Utrecht en drie van onze bestuursleden hebben samen de handen uit de mouwen gestoken en deze klus geklaard. Ook de gemeente Baarn en de stichting Het Utrechts Landschap hebben ertoe bijgedragen dat de voorziening kon worden aangelegd. Rond 9 uur bracht Rein een kar met gereedschap van Staatsbosbeheer. Wat later bracht een koerier gaas en paaltjes voor het raster. Boswachter Hans Hoogewerf (Utrechts Landschap) had onze Hans Vink werktuig verstrekt en Dick had tips en trucs in petto, die hij ook zelf in praktijk bracht. De studenten zwoegden in de modder en deelden koekjes rond. Er was regelmatig overleg tussen de verschillende dassenkenners om de voorziening zo doelmatig mogelijk te krijgen en de omgeving daarbij zo min mogelijk aan te tasten. Rond 4 uur in de middag stopten Hans Vink en bestuurslid Ton Meijer de laatste gaten dicht in allerlei hekken, om te voorkomen dat die zouden kunnen gaan dienen als ongewenste sluiproutes voor de dassen om toch nog op de weg te belanden. Tot slot heeft Rein alle gereedschappen en overtollige spullen opgehaald, onnavolgbaar in de kar gepropt en naar een opslag van Staatsbosbeheer gebracht. De initiatiefnemers hebben veel tijd in dit project gestoken. Met grote hamer in de handen heeft Hens dan ook bekend dat hij de voorgaande nacht wakker had gelegen over de vraag of het project zou slagen. ‘Zijn’ studenten hebben gewis iets opgestoken waarvan geen studieboek gewaagt. Hartverwarmend om ook hen voor de Das aan het werk te zien. Een krantenredactie had een verslaggever op de werkzaamheden afgestuurd. Het artikel kunt u hier lezen.
Studenten Milieuwetenschappen Universiteit Utrecht werken aan de dassenvoorziening onder begeleiding van ons bestuurslid en initiatiefnemer Hens Runhaar. Het resulaat van vele uren overleg en handenwerk. Het raster op de voorgrond leidt de dassen naar een looplank over een sloot. De loopplank sluit aan op de betonnen tunnel onder de weg. Met deze poster heeft Storm, een vereniging van milieustudenten in Utrecht, haar leden opgeroepen om Hens Runhaar (de middelste figuur van het drietal) te helpen bouwen aan de dassenvoorziening aan de Embranchementsweg.
achtergrondfoto website: Ronald Stiefelhagen/P4P Natuurfotografie