Stichting Dassenwerkgroep Utrecht & ‘t Gooi

voor het behoud van de Das en een mooi en soortenrijk dassenlandschap
4 juni 2016 Kinderen Heilige familieschool gebiologeerd door dassen Opeens drie dassen in de klas! De kinderen van juf Karin’s klas, op de Heilige familieschool in Houten, keken hun ogen uit, afgelopen donderdag 2 juni. En iedereen mocht elk das maarliefst drie keer over de pels aaien. Maar dan wél met de haren mee! Daarna liet onze Ton Meijer foto’s zien van dassensporen en filmpjes van dassen. De kinderen stelden heel leuke vragen en juf Karin zorgde dat ieder ook netjes aan het woord kwam. Tot slot kreeg iedereen een echte dassenhaar mee naar huis. De drie dassen, twee opgezet en één speelgoed, mochten we lenen van de Vereniging voor Dorp en Natuur Amerongen - Leersum. Wat een leuke middag! 27 mei 2016 VVD, D66 en CDA in Baarn kiezen voor aantasting van eeuwenoud, wonderschoon cultuurlandschap waar dassen foerageren, doortrekken en rusten De foto hierboven toont het weiland ‘Overbosch’ in de gemeente Baarn. Eeuwenoud cultuurlandschap. Oogverblindend mooi. Van enorm belang voor allerlei diersoorten, zoals het Ree en de Das. Een oase van rust nabij het al zeer toeristische plaatsje Lage Vuursche. De grondeigenaar wil hier echter een theehuis met parkeerplaats aanleggen, tegen de bosrand aan. Die bosrand ziet u op de achtergrond in de foto. Om de aanleg voor te bereiden hadden B&W van Baarn verschillende onderzoeken laten doen, onder andere naar de aanwezigheid van dassen. Het ingehuurde ecologische bureau stelt in het eindrapport dat er in of vlakbij het weiland geen dassensporen zijn gevonden en dat het belabberd foerageergebied voor dassen zou zijn. Het bureau heeft onze stichting echter niet geraadpleegd, terwijl B&W wisten dat wij allerlei sporen hadden gevonden. Dassensporen bleken in- en vlakbij het weiland overvloedig aanwezig. Ze bewijzen dat dassen er af en aan lopen. Dit schoot kennelijk in het verkeerde keelgat van een door de grondeigenaar ingeschakeld bureau, gespecialiseerd in de communicatie en conflicten rond bouwprojecten. Want volgens een lokale kant heeft dat bureau ons openlijk beschuldigd van fraude: we zouden de sporen hebben verzonnen. We vonden dit héél vermakelijk. Maar er staat wel iets op het spel. Het is geen wonder dat dassen hier af en aan lopen. Het weiland is jarenlang door grazende koeien bemest. De bodem is er ideaal voor regenwormen en andere bodemdiertjes, die het hoofdbestanddeel vormen van dassen. Het weiland is prachtig beschut. Door regen en dauw is het gras vaak vochtig en kunnen dassen regenwormen daaruit ophappen. Inmiddels is een aantal gemeenteraadsleden met de lokale boswachter het weiland en de dassensporen gaan bekijken. De gemeenteraad lijkt er nu eindelijk van overtuigd dat hier dassen foerageren. Dat heeft VVD, D66 en CDA in Baarn niet belet om vóór de aanleg van het theehuis en de parkeerplaats te stemmen. Net als in andere gemeenten staan deze partijen ook in Baarn vooraan om wonderschoon landschap met waardevolle en strikt beschermde natuur te verkwanselen, terwijl hier bovendien allerlei alternatieven mogelijk zijn. Wij werken aan een eigen onderzoek- en adviesrapport, waarmee we allerlei mensen en groeperingen in staat willen stellen zienswijzen in te dienen tegen het raadsbesluit. We zullen dat zelf ook niet laten. We vernemen het graag als u te zijner tijd gebruik zou willen maken van ons rapport.
achtergrondfoto website: Ronald Stiefelhagen/P4P Natuurfotografie
Berichten van 16 januari t/m 4 juni 2016