Stichting Dassenwerkgroep Utrecht & ‘t Gooi

voor het behoud van de Das en een mooi en soortenrijk dassenlandschap
28 januari 2017 Dassen in de winter Dassen houden geen winterslaap, zoals wel eens wordt beweerd, maar een winterrust. Dat betekent dat ze interen op hun vetreserve, opgebouwd in de herfst, en er af en toe ’s nachts op uitgaan. Als het heeft gesneeuwd kun je bij een burcht goed zien welke ‘pijpen’ (in- en uitgangen) worden gebruikt. Zie bijgaande foto van dassenprenten op een burcht onder de rook van Utrecht. 28 januari 2017 Verkeersslachtoffer Ondanks alle dassentunnels en rasters langs wegen sneuvelt elk jaar zo'n 20 tot soms wel 25% van de Dassen door verkeersongevallen. Dassen zijn net als Egels: als ze op de weg staan en er komt een auto aan, dan blijven ze stil staan. Niet zo handig. Deze foto laat een gereconstrueerde schedel zien van een flinke Das die een auto vol met zijn kop heeft opgevangen. Overigens is een dassenkop ruim tweemaal zo groot als de schedel, vanwege de spieren, het vet en de vacht. 19 januari 2017 Nieuws in rapport over de Dassenterritoria rondom de A27 "Ontsnippering" van dierenpopulaties die van elkaar afgesneden worden door bijvoorbeeld snelwegen of spoorlijnen gebeurt door de aanleg van ecoducten, faunatunnels en -buizen. Ook de A27 heeft dergelijke passages. Onlangs is een rapport verschenen over de territoria van Dassen rondom de A27. Het is interessant onderzoek, waar veel nieuwe feiten over gedrag van Dassen uit gekomen zijn. Door Dassen te zenderen met op maat door de 3D-printer geprinte halsbanden (een innovatieve toepassing) in combinatie met in de buik geïmplanteerde zenders, kon gevolgd worden hoe Dassen zich hier verplaatsen. De A27 blijkt een harde territoriumgrens te zijn tussen westelijke en oostelijke families. De dieren gebruiken de faunabuizen onder de snelweg geregeld voor kort "burenbezoek" of "sociale controle" of op zoek naar een leeg of verlaten territorium. De dieren leggen soms ook vele kilometers af. Diverse gezenderde dassen zijn tijdens het onderzoek doodgereden of verdwenen en mogelijk gestroopt of afgeschoten. Enkele zenders zijn namelijk begraven teruggevonden. Klik hier voor het rapport op de website van Jaap Mulder. 11 december 2016 Weiland Overbosch winters voedselgebied Ook in de huidige winterperiode is het weiland Overbosch, op de hoek van de Vuurse Steeg en de Embranchementsweg een prima voedselgebied voor dassen. Er worden voortdurend verse sporen van dassen gevonden, met name zijn het er veel in de voedselrijke vochtige randen van het grasland. Ondanks nachten met flinke vorst (het was afgelopen week een paar keer min 7 à min 8) blijft het weiland door zijn beschutte ligging een levendige en rijke bodemfauna bieden. Dassen blijven vaak lange tijd trouw aan een gebied waar gemakkelijk veel voedsel te vinden is. En de burcht zit ook nog eens dichtbij! Aan alle sporen te zien kun je concluderen dat er zeker nog geen sprake is van "winterrust". Omdat er plannen zijn om op dit prachtige besloten weiland een theehuis te bouwen, houden we de dassen daar speciaal in de gaten. Uit formeel ecologisch onderzoek van de gemeente Baarn is nog steeds niet de conclusie getrokken dat het hier om belangrijk dassenleefgebied gaat. Nu maar hopen dat we deze winter nog een beetje sneeuw krijgen, dan zijn er opeens allerlei diersporen mooi zichtbaar. Niet alleen van de Dassen!
achtergrondfoto website: Ronald Stiefelhagen/P4P Natuurfotografie
Berichten vanaf 11 dec. 2016