Stichting Dassenwerkgroep Utrecht & ‘t Gooi

voor het behoud van de Das en een mooi en soortenrijk dassenlandschap
10 december 2016 Wespennest geplunderd In deze donkere dagen keren we in gedachten graag even terug naar de zonnige en warme nazomer. We ontvingen toen een melding van een groot wespennest in een tuin, dat stukje bij beetje en nachten achtereen verder werd uitgegraven en vernield. De meldster, wonend langs de oostelijke Utrechtse Heuvelrug, vermoedde dat dit dassenwerk zou zijn. We troffen een diep gat in het grasland aan, met de resten van een wespennest groter dan een basketbal. De Das staat erom bekend wespennesten te plunderen, vermoedelijk om het voedselrijke wespenbroed. Maar ook de huidjes van wespen hebben we wel eens in dassenpoep terug gevonden. In dit geval waren er mestputjes in de tuin aanwezig en sporen van klauwen, in de aarde. We wisten dat in dit gebied vaak dassen rondstruinen. Dassen keren ook vaak nachten achtereen terug naar een plek waar tijdelijk veel voedsel beschikbaar is. Alles bijeen is het aannemelijk dat hier een das aan het werk is geweest. Nadat ze het gat had ontdekt, heeft de meldster met haar handen in het gat gegraven om te onderzoeken wat hier gaande was. Ze is er zonder steken vanaf gekomen. Voor de dassen is dat nog maar vraag. 21 november 2016 Penning voor Hans Vink Op 19 november 2016 heeft Hans Vink de bronzen penning gekregen van de provincie Noord Holland. De penning werd uitgereikt door gedeputeerde Jack van den Hoek op de 9e Noordhollandse Natuurdag. Hans Vink kreeg deze onderscheiding voor zijn jarenlange werk om de Dassen in Noord Holland terug te krijgen nadat ze bijna waren verdwenen. Nadat er in 1980 nog maar een familie resteerde, zijn er nu gelukkig weer zo'n 70 families. Hans heeft met eindeloos geduld ambtenaren, beheerders en vrijwilligers weten te overtuigen van het belang van de Dassen. Sinds de jaren 70 heeft hij gemonitord en veel gepubliceerd. Ook deelt hij zijn kennis met wegbeheerders, die dan snel maatregelen kunnen treffen om onveilige situaties op te lossen. Door zijn gedegen kennis is hij een van de experts op dit gebied in Nederland. De provincie Noord Holland waardeert een vrijwilliger zoals Hans vanwege zijn enorme inzet en drukt die waardering uit in het uitreiken van de penning. Hans was helemaal perplex en blij verrast. Het bestuur van de Stichting Dassenwerkgroep Utrecht & ‘t Gooi is er trots op zo'n gewaardeerd bestuurslid te hebben! Zie ook: de website van de provincie Noord Holland. 19 december 2016 Lezing en excursie samen met ZOUT ZOUT is een werkgroep van de landelijke Zoogdiervereniging. De naam staat voor ‘ZOogdierwerkgroep UTrecht’. In samenwerking met deze werkgroep hebben wij op zaterdag 8 oktober 2016 een lezing over de Das gegeven in het Dorpshuis in Hollandsche Rading, gevolgd door een excursie. Circa dertig mensen hebben hieraan deel genomen. We hebben vooral foto’s van sporen getoond en filmpjes van dassen, vaak bij het maken van de sporen. Tijdens de excursie waren weer mooie dassensporen te zien en hebben de deelnemers nagedacht over de manier waarop de dassen hun leefomgeving gebruiken. Ook werd er stilgestaan bij bedreigingen en beschermende maatregelen. Na afloop was er een leuke nazit in een plaatselijk etablissement, met wat drankjes en voor sommigen een stukje taart. Een erg leuke middag! 16 juni 2016 Honden bijten drie dassenjongen dood in Bilthovens bos Onze medewerkers troffen de afgelopen dagen drie doodgebeten dassenjongen aan op een burcht in een Bilthovens bos. Beelden van onze cameraval (automatische infraroodcamera) toonden de toedracht. Twee grote honden liepen over de bucht en kort nadat ze uit beeld verdwenen, was hun geblaf te horen, gevolgd door een kermend dassenjong. Na berichten in de lokale media heeft de hondeneigenaar zich bij ons gemeld. Deze was erg ontdaan en had niet bemerkt wat de honden hadden aangericht. We hopen dat de persberichten zullen bijdragen aan het aanlijnen van honden in het bos, zeker als de beheerder daartoe heeft verplicht.
achtergrondfoto website: Ronald Stiefelhagen/P4P Natuurfotografie
Berichten van 4 juni t/m 10 dec. 2016