Stichting Dassenwerkgroep Utrecht & ‘t Gooi

voor het behoud van de Das en een mooi en soortenrijk dassenlandschap
6 december 2015 Plan voor theehuis met parkeerterrein bedreigt prachtig dassenfoerageergebied bij Lage Vuursche B&W van Baarn willen meewerken aan een plan voor de aanleg van een theehuis met een parkeerplaats voor 150 auto’s in een weiland bij Lage Vuursche, op de hoek van de Vuurse Steeg en de Embranchementsweg. Volgens B&W komt de Das in dit gebied niet voor. Sporen en waarnemingen van dassen bewijzen echter dat het weiland zeer waardevol foerageergebied van de Das is, dat samenvalt met dassenburchten. Daarom verbiedt de Flora- en faunawet de uitvoering van het plan. Wij vinden het weiland aan de bosrand ook heel mooi. De koeien van de foto, hiernaast, staan precies op de plek waar B&W kennelijk liever geparkeerde auto’s zien. Mocht u iets tegen die bedreiging willen ondernemen: de gemeenteraad van Baarn debatteert over dit plan op woensdag 9 december. U kunt daar inspreken. 6 december 2015 Geslaagde avond over Bilthovense ‘urban badgers’ Welke sporen maken dassen, hoe gedragen ze zich en hoe gaan we om met dassen als zij binnen de bebouwde kom leven? Het IVN De Bilt organiseerde daarover een avond in de Bremhorst in Bilthoven. Voor circa 50 toehoorders hebben we aan de avond bijgedragen, door een lezing met eigen foto’s en filmpjes van dassensporen en dassengedrag. Er kwamen leuke reacties en vragen uit de zaal. Veel toehoorders waren positief over de ‘urban badgers’. 15 november 2015 Kaart wettelijk beschermd dassenleefgebied beschikbaar op onze site Op onze website hebben we een kaart beschikbaar gemaakt waarop het door de Flora- en faunawet beschermde dassenleefgebied zichtbaar is: klik hier voor nadere informatie op onze site. Als u Google Earth heeft geïnstalleerd, kunt u de kaart daarmee bekijken: klik hier. 8 november 2015 Dassenexcursie bij Hollandsche Rading Welke functies heeft een gebied voor dassen? En, hoe kunnen wij mensen rekening houden met die functies, bij de inrichting en het beheer van het gebied? Tien cursisten van de vereniging Maarn Maarsbergen Natuurlijk (MMN) werden uitgenodigd om daarover na te denken tijdens een wandelexcursie bij Hollandsche Rading. De excursie hoorde bij een cursus van het IVN, in samenwerking met onze stichting. We hadden een gebied uitgezocht waar veel dassensporen voorkomen en bovendien beschermende voorzieningen zoals dassenpassages. Excursieleiders Dana Bezdickova (IVN) en Ton Meijer (onze stichting) kijken met heel veel plezier terug op de leuke en geestdriftige inbreng van de cursisten. ‘Er is voor ons een nieuwe wereld opengegaan’, luidde een commentaar. 7 november 2015 Geweldige donatie van Kootje Fundatiën Wij hebben een zeer gulle gift ontvangen van de stichting Kootje Fundatiën. Onze secretaris, Annemieke Roestenberg had daartoe een heel goed onderbouwde aanvraag ingediend. Toch was het een grote verrassing toen ‘Kootje’ ons meldde dat ze de aanvraag had gehonoreerd. We zijn daar natuurlijk heel blij mee. Van de - maarliefst - 3000 euro zullen we op korte termijn een aantal cameravallen kopen voor ons onderzoek. Kootje Fundatiën: nogmaals heel veel dank voor deze geweldige steun!
achtergrondfoto website: Ronald Stiefelhagen/P4P Natuurfotografie
Berichten van 7 november t/m 6 december 2015