Stichting Dassenwerkgroep Utrecht & ‘t Gooi

voor het behoud van de Das en een mooi en soortenrijk dassenlandschap
7 november 2015 Stichting schoolt vrijwilligers landgoederen bij Van Luchtkasteel tot Dassenburcht is een educatief programma voor alle leerlingen uit het basisonderwijs. Tijdens de lessen nodigen particuliere landgoedeigenaren leerlingen uit de nabije omgeving uit voor een buitenles, waarin zij kennis maken met de natuur en de cultuurhistorische waarde van het landgoed (bron: http://www.vltd.nl/). Vrijwillers van de landgoederen Renswoude en Scherpenzeel verzorgen buitenlessen voor de die leerlingen. Op uitnodiging van Ria van de Bor, coördinator van de vrijwilligers van landgoed Scherpenzeel, heeft onze Ton Meijer op donderdag 5 november een kleine 20 vrijwilligers van beide landgoederen een bijscholingscursus gegeven over de Das en zijn sporen. Hopelijk komen de leerlingen en vrijwilligers binnekort veel dassenporen tegen op de landgoederen, waar de Das gelukkig weer voorkomt. 7 november 2015 Nadenken over dassen en hun leefomgeving Woensdag 4 november hebben leden van de Vereniging Maarn Maarsbergen Natuurlijk (MMN) deelgenomen aan een dassencursus van het IVN, in samenwerking met onze stichting. Gastvrouw Gerda Schregardus (MMN) zorgde voor een hartelijke ontvangst. Zij leidde de avond in. Dana Bezdickova (IVN) gaf daarna een inleiding over de Das en zijn gedrag. Vervolgens nodigde Roosmarijn Luiken (IVN) de cursisten uit om in een collage weer te geven welke relaties er volgens hen bestaan tussen dassen en elementen uit hun leefomgeving. Tot slot vertoonde Ton Meijer (van onze stichting) eigen foto’s en filmpjes van dassensporen en dassengedrag, waarbij hij de cursisten uitnodigde tot vragen en opmerkingen. Op zondag 8 november vindt een afsluitende excursie plaats nabij Hollandsche Rading. 11 oktober 2015 Hoe kijken mensen naar dassen? Onze bestuursleden Hens Runhaar en Hans Vink hebben samen met Marjolein Runhaar in het tijdschrift ‘De Levende Natuur’ een artikel geschreven over de opvattingen van de mens over de Das: Beelden van de Das in Nederland 1900-2013: van ongedierte tot troeteldier? 11 oktober 2015 Overheid en adviesbureaus vragen stichting vaker als dassenspecialist bij ruimtelijke plannen Steeds vaker vragen overheid en commerciële adviesbureaus ons om advies bij ruimtelijke plannen. Dat is verstandig, want wij hebben erg veel kennis van de dassen en hun leefgebieden. Voor de ecolgische bureaus is het meestal niet mogelijk op eigen houtje die kennis te verwerven. Onze secretaris Annemieke Roestenberg adviseert nu op verzoek van Rijkswaterstaat bij de planvorming voor verbreding van de snelweg A27. Daar zijn namelijk allerlei beschermingsmaatregelen voor de Das wettelijk vereist als de weg zou worden verbreed. Ook adviseren wij op verzoek van de gemeente Utrechtse Heuvelrug en Arcadis bij ruimtelijke planvorming voor De Woerd bij Driebergen en Maarsbergen Oost. Ook hier vereist de wet beschermingsmaatregelen voor de Das. 11 oktober 2015 Zestig toehoorders lezing in museum Flehite Dinsdag 6 oktober heeft Ton Meijer namens onze stichting een dassenlezing gegeven in museum Flehite in Amersfoort, op uitnodiging van het IVN Amersfoort. Er waren zestig toehoorders. Ze kregen volop gelegenheid tot vragen en opmerkingen. Daarvan maakten ze rijkelijk gebruik. Sommige dassenfilmpjes maakten hen aan het lachen.
achtergrondfoto website: Ronald Stiefelhagen/P4P Natuurfotografie
Berichten vanaf 11 okt t/m 7 nov 2015