Stichting Dassenwerkgroep Utrecht & ‘t Gooi

voor het behoud van de Das en een mooi en soortenrijk dassenlandschap
september 2014 Dassen en koeien In de nazomer en herfst mogen dassen graag mais eten. Hans Vink, een van onze bestuursleden, wist deze mooie foto te maken in augustus, van een das op weg naar het mais. Tussen de das en het mais stonden echter koeien – en daar durfde deze das niet langs! 4 augustus 2014 Das met pit Al eerder kon u op onze site lezen dat dassen goed gebruik maken van dassentunnels die met hulp van vrijwilligers zijn aangelegd. Ook de dassentunnel bij Egelshoek lijkt nu al van groot belang voor de dassen. Voor de tunnel heeft de Das een rij mestputjes gemaakt, tot op luttele meters van de ingang. Daarom moet worden aangenomen dat er een veel belopen dassenwissel tot aan de tunnelingang reikt. In de putjes lag dassenpoep met daarin veel pruimenpitten. Het is bekend dat dassen graag valfruit eten. Kennelijk hebben ze daarbij geen probleem om pruimen met pit en al in te slikken. Voorgeschiedenis juni 2014 Op stap met de boswachter Hans Hoogewerf, boswachter van het Utrechts landschap gaf onlanks een interresant interview over zijn ervaringen met dassen. Klik hier voor het artikel. 11 april 2014 Dassenles Heilige familieschool Een echte das aaien? De kinderen van groep 3 van de Heilige familieschool in Houten hebben dat gedaan! Onze stichting heeft namelijk een dassenles verzorgd met behulp van een opgezette das en een knuffeldasje. We mochten ze lenen van de Vereniging voor Dorp en Natuur Amerongen - Leersum. Het was een erg leuke belevenis. Op de website van de Heilige familieschool is een berichtje gezet over de dassenles. 16 maart 2014 Nieuwe faunapassages gaan natuurgebieden Oostkant Utrecht verbinden De provincie Utrecht, de gemeente De Bilt, de gemeente Utrecht en Utrechts Landschap hebben afspraken gemaakt over de financiering, inrichting en het beheer van twee aan te leggen natuurverbindingen aan de Oostkant van Utrecht. De zogenoemde faunapassages verbinden bestaande natuurgebieden en vergroten daardoor het leefgebied van planten en dieren. Ook dragen ze bij aan de verkeersveiligheid (minder aanrijdingen). Wij zijn hier heel blij mee, omdat het mede ten goede komt aan de das! Klik hier voor meer informatie. maart 2014 Onderzoek beeldvorming Das De manier waarop mensen naar dassen kijken is in de afgelopen eeuw behoorlijk veranderd. Waar veel mensen dassen vroeger als ongedierte zagen (met als consequentie: het doden van deze dieren), lijkt een meerderheid van de mensen de dassen nu als een interessant dier te zien dat bescherming verdient. Op basis van een archief aan krantenartikelen van Hans Vink (dat teruggaat tot 1900) maken we een analyse van dassen ‘frames’ en hoe deze zijn veranderd in de loop van de tijd. Lees hier een heel oud artikel 2 februari 2014 Dassenterp Loosdrecht hersteld door Natuurmonumenten In de omgeving van Loosdrecht bevindt zich een dassenterp (aangelegd in de jaren ‘90) die reeds vele jaren bewoond wordt door de das. Ook zijn hier meerdere keren jonge dassen geboren. O.a. door gegraaf van de das is de terp steeds verder uitgehold en bovendien langzaam in het laagveen gezakt. Onlangs heeft Natuurmonumenten de terp voorzichtig laten versterken. De aanwezige dassen zijn daarbij uiteraard ontzien. We bedanken Natuurmonumenten nogmaals hartelijk hiervoor!
achtergrondfoto website: Ronald Stiefelhagen/P4P Natuurfotografie
Berichten vanaf 2 februari tot september 2014