Stichting Dassenwerkgroep Utrecht & ‘t Gooi

voor het behoud van de Das en een mooi en soortenrijk dassenlandschap
achtergrondfoto website: Ronald Stiefelhagen/P4P Natuurfotografie
Berichten 24-12-2019
24-12-2019 -Gemeente Amersfoort: geen last van werkzaamheden rondweg voor de dassen De gemeente Amersfoort maakt bezwaar tegen het voornemen van de RUD om een last onder dwangsom op te leggen als de gemeente niet beter zorgt voor de dassen in het gebied van de westelijke rondweg. Bij de werkzaamheden zijn al drie, mogelijk vier dassen doodgereden. In de afgelopen 15 jaar zijn hier niet eerder dassenslachtoffers gezien. De RUD vindt dat er op basis van het zorgbeginsel in de wet natuurbescherming gelet moet worden op het blokkeren van dassenwissels en het vernielen van geursporen op de routes naar de burchten. De dassenwerkgroep heeft onlangs in een rapport uitgelegd dat de aanrijdingen het gevolg kunnen zijn van de vele verschillende werkzaamheden, zoals nachtelijke machines en werklawaai op het spoor, blokkades door opslag van buizen langs de weg en kaalslag door kappen van bomen. Maar de gemeente bestrijdt dat. Dassen keren gewoon om als ze obstakels tegenkomen en zoeken niet naar alternatieve routes waardoor ze op de weg komen, zegt ze. Ook is het normaal dat dassen in het najaar gaan zwerven en aangereden worden. En liggen de burchten op ruime afstand van de werkzaamheden. De gemeente beroept zich op uitspraken van bureau Mulder Natuurlijk en onderzoek langs de A27. Hier zijn overigens ook dassen doodgereden óp de snelweg en is een burcht in het talud uiteindelijk verlaten. De dassenwerkgroep wordt in het bezwaar onvriendelijk bejegend en de RUD wordt als niet-onafhankelijk neergezet. En verder wordt er gewezen naar vooringenomenheid van plaatselijke natuuronderzoekers die tegenstander zijn van de weg. De gemeente compenseert de natuurschade met de aanleg van een ecoduct en tunnelbuizen. Het ecoduct ligt voor de dassen op een verkeerde plaats en de buizen zijn bedoeld voor o.a. amfibieën en krijgen geen geleidende dassenrasters. Vanuit de dassenwerkgroep zijn de bezwaren van de gemeente weerlegd in een rapport aan de RUD dat op 21 december verstuurd is. Deze dienst moet spoedig een besluit nemen over de last onder dwangsom.