Stichting Dassenwerkgroep Utrecht & ‘t Gooi

voor het behoud van de Das en een mooi en soortenrijk dassenlandschap
achtergrondfoto website: Ronald Stiefelhagen/P4P Natuurfotografie
Berichten 2020-10-25 tot 2020-12-08
25-10-2020 Dassenburcht vernield in het boerenland Een van de vrijwilligers van de Dassenwerkgroep Utrecht en t Gooi volgt al een jaar of vier een dassenburcht in een steilrandje in gemeente De Bilt. De dassen hebben er een fraaie burcht gegraven langs een akker, ze halen hun voedsel (wormen) uit de nabijgelegen graslanden en volgen op hun tochten bomenrijen met ondergroei. In de nazomer staat er volop mais in de omgeving, die ze eten om hun winterspek mee op te bouwen. Maar de dassen bleken niet welkom bij deze boer. De burcht is platgewalst met de machine die de akker flink breed heeft geploegd. Je zou denken dat misschien niet gezien is dat hier een forse waaier van zand bij een stel dassenpijpen ligt? De loonwerker kwam echter terug met een graafmachine om het schone witte zand dat de dassen hadden opgespit verder uit te graven en af te voeren. Bruikbaar zand! En meteen is het steilrandje ook maar even platgewalst. Alweer een oud landschapselement verdwenen. Een dassenburcht is bij wet beschermd; vernielen is een overtreding van de Wet Natuurbescherming (WNB). De restanten zullen worden onderzocht door de dienst Handhaving WNB van de provincie Utrecht. Het kan best zijn dat er doodgedrukte dassen onder de afgegraven rand liggen. Helaas gebeuren dergelijke acties vaker in het boerenland, meestal buiten het zicht van het publiek. Deze keer werd de vernieling beeldend gedocumenteerd! (foto’s Dassenwerkgroep Utrecht en t Gooi).
23-11-2020 Dassen onder de koeienstal Een dassenfamilie die de vloer van een koeienstal ondergraaft: dat gebeurt in Kortenhoef. Op camerabeelden waren zelfs negen dassen te zien. De stalvloer dreigt straks in te storten onder het gewicht van de koeien die nu gelukkig nog buiten lopen in het zachte najaarsweer. De Dassenwerkgroep heeft al eerder advies aangedragen aan de pachter, de eigenaar van de pachtgrond (Natuurmonumenten). Aan de provincie Noord Holland is gevraagd mee te denken. Een flinke kunstburcht aanleggen in een nabijgelegen bosje lijkt een goede oplossing. Dan wachten tot de dassen daarheen willen verhuizen en de vloer afsluiten met een ontheffing Wet Natuurbeheer voor het verstoren van de burcht onder de vloer. Maar dat is voor deze winter allemaal te laat. “Das en Boom” is op verzoek van buurtbewoners in actie gekomen en heeft –na raadplegen van de provincie- de stalvloer laten versterken met betonijzer. Dat is een noodoplossing voor deze winter. Een kunstburcht is een meer definitieve oplossing, maar wie moet dat betalen? De zaak valt niet onder vergoeding van dassenschade, die gaat over vraatschade aan gewassen. De boer mag de dassen niet verjagen volgens de wet. En de eigenaar (Natuurmonumenten) is niet verantwoordelijk voor een stal van een ander. Wat een probleem door
08-12-2020 Dassen zijn gevoelig voor verstoring