Stichting Dassenwerkgroep Utrecht & ‘t Gooi

voor het behoud van de Das en een mooi en soortenrijk dassenlandschap
achtergrondfoto website: Ronald Stiefelhagen/P4P Natuurfotografie
3 maart 2019 Plan huisjespark ‘De Ridderhof’ in Lage Vuursche vriendelijk voor de Das Er zijn plannen voor vernieuwing van ‘De Ridderhof’ in Lage Vuursche. Dit is ruim opgezet een park met veelvormige | vakantiehuisjes die met veel groen zijn omgeven. Het park heeft waardevolle functies voor de Das, zoals foerageer- en migratiegebied. Er komen veel verschillende diersoorten voor, waaronder vogelsoorten. In het plan is erg veel aandacht besteed aan het behoud van natuurwaarden. Zo is er gedacht aan een zonering, waarbij het zuidelijke deel zeer groen blijft en schaars bebouwd. Er wordt beoogd de vegetatie in fasen meer gevarieerd te maken, waarbij inheemse soorten meer plaats krijgen. Voor de Das en andere diersoorten zijn er rustige bosjes gepland, geleidende vegetaties, drogere en nattere terreintjes en graslandjes. Heel belangrijk is ook dat er zo weinig mogelijk hekken moeten komen en dat bestaande hekken – barrières voor dieren – zullen verdwijnen. Onze stichting is en wordt ook geraadpleegd bij het maken en uitvoeren van de plannen. Ook hebben we onderzoek verricht naar dassensporen rond en binnen het park.
Berichten 2019-03-03