Stichting Dassenwerkgroep Utrecht & ‘t Gooi

voor het behoud van de Das en een mooi en soortenrijk dassenlandschap
achtergrondfoto website: Ronald Stiefelhagen/P4P Natuurfotografie
Berichten vanaf 2018-08-23
1 maart 2019 Plannen rondweg Amersfoort: onderzoek naar dassen in de Bokkeduinen Recent is een dassenterritorium in de Bokkeduinen (Amersfoort) ontdekt en onderzocht. Volgens de gemeente is de aanwezigheid van dassen niet van belang. De afstand tot de te verbreden weg, de betonnen keerwanden en de tunnelbak zou meer dan 200 meter zijn. Het verdwijnen van een deel van het voedselgebied (door boskap) zou geen invloed hebben, evenmin de aanleg van een nieuw parkeerterrein in het bos. Wij zijn het daar niet mee eens. Er bestaan al lang plannen voor een nieuwe rondweg aan de westkant van Amersfoort. Daartoe worden ca 1800 bomen gekapt, de kap is gepland voor januari 2019. De weg langs de dierentuin (Barchman Wuytierslaan) zal via een tunnelbak onder het spoor geleid worden. De fauna moet via een brug parallel aan het spoor die wegbak oversteken (O-W verbinding). Er komt geen faunapassage onder het spoor door (geen N-Z verbinding). Er zijn twee smalle faunabuizen onder de BWlaan gepland voor kleine dieren (bv. kikkers, slangen). In het kaartje staan de bekende dassenterritoria, de barrières en de afstand tot het tracé ingetekend. In de gemeenteraad is al vaak gediscussieerd over de plannen. De raad besloot in december 2018 de dassen die in de Bokkeduinen leven nader te laten onderzoeken door de gemeente-ecoloog, onderzoeksbureau Waardenburg en deskundigen van de dassenwerkgroep. Resultaat: een gezamenlijk veldbezoek, en een rapport van Waardenburg, waarin de bevindingen van de dassenwerkgroep worden bekritiseerd. De dassenwerkgroep heeft een beknopt voorlopig rapport opgesteld voor gebruik in een lopende juridische procedure ( dec. 18) en een definitief rapport met adviezen voor de gemeente Amersfoort (jan. 19). Uitgangspunt is - in tegenstelling tot wat de gemeente vindt- dat er een ontheffing moet worden aangevraagd van de Wet Natuurbescherming, waarin af te dwingen maatregelen worden opgenomen om de verbindingen tussen dassenterritoria langs de nieuwe rondweg te behouden en met name het leefgebied in de Bokkeduinen toekomst te geven. De dassenwerkgroep is sinds november 2016 betrokken bij de rondwegplannen, en heeft de gemeente Amersfoort toen geïnformeerd over de dassenterritoria in het gebied Eemklooster/ Bernhard kazerne en nabij de Stichtse Rotonde middels veldbezoek, mailwisseling en een advies over een plek voor dassen/faunabuizen onder de N 221 bij De Birkt. We willen bereiken dat er in de plannen voldoende ruimte wordt gemaakt om de lokale natuurwaarden te behouden met de dassen als gidssoort. 23 september 2018 Clan gaat van Soesterberg naar Rhenen Bij De Oude Tempel in Soesterberg is veel bos gekapt voor de bouw van woningen, waardevol dassenfoerageergebied. Met de kap had de gemeente Soest de Wet natuurbescherming overtreden, zo concludeerde Gedeputeerde Staten van Utrecht (GS). GS legde Soest daarom op de clan bij te voeren bij de burchten. Een noodmaatregel, ondanks waarschuwingen van dassendeskundigen dat die zou mislukken. Van het bijvoeren kwam inderdaad niets terecht: de clan liet het voer links liggen, maar muizen aten er graag van. Dus was er toch sprake van een wetsovertreding. GS en Soest hebben die echter in de doofpot gestopt en er kwam geen sanctie (hoge geldboete) voor Soest. De clan wordt nu, op ons advies, verhuisd naar de omgeving van Rhenen. Begin 20e eeuw waren daar bewoonde burchten aanwezig. Het is nu ongeveer de laatste plek in de provincie Utrecht die als leefgebied geschikt is, maar waar nog geen clan leeft. Die verhuizing is een groot project, dat wordt uitgevoerd door de Stichting Das & Boom, de specialist in Nederland op dit gebied. Overigens had Soest de aanwezighied van de clan bijna over het hoofd gezien. Het ingehuurde ecologische bureau had namelijk gemeld dat er geen dassen meer aanwezig waren bij De Oude Tempel. Voor ons reden om snel veldonderzoek te verrichten. Binnen een uur vonden we voldoende sporen die bewezen de er nog steeds een clan leefde. Het bureau is daarop van het project gehaald. Op de Oude Tempel is deze week een dassenraster gezet rond de bewoonde burchten. Binnen dat raster staan vangkooien. Deze worden regelmatig gecontroleerd. Zodra er een das is gevangen, wordt die naar Rhenen vervoerd en in een kunstburcht geleid. Ook rond de kunstbrucht staat een dassenraster, waarbinnen voer wordt aangeboden. Zodra de verhuisde dassen aan hun nieuwe woning gewend zijn - en hun geursporen hebben afgezet - wordt de poort geopend zodat ze zelf kunnen gaan foerageren in de omgeving.