Stichting Dassenwerkgroep Utrecht & ‘t Gooi

voor het behoud van de Das en een mooi en soortenrijk dassenlandschap
achtergrondfoto website: Ronald Stiefelhagen/P4P Natuurfotografie
Berichten vanaf 2018-08-23
2 maart 2019 Verhuizen dassen op Oude Tempel deels (niet) gelukt. (vervolgbericht) Op het landgoed Oude Tempel in Soest leeft een dassenfamilie, bekend sinds 2011. De dassenfamilie bestaat volgens een natuurtoets uit 2016 uit twee volwassen dassen plus een jong dier. Op het landgoed komen 230 woningen. De dassen worden verhuisd, volgens de ontheffing Wet Natuur-bescherming die voor het plan is afgegeven. Das en Boom is daarvoor ingeschakeld. De dassen gaan naar een "leeg" territorium nabij Rhenen Das en Boom heeft in oktober 2018 een vangren aangelegd met een vangkooi aan het einde. Meteen de eerste nacht is das nummer 1 gevangen en overgebracht naar zijn/haar nieuwe woonplaats. Das nummer 2 heeft zich tot heden (februari 2019) niet laten vangen. Het is gebruikelijk dat er in een territorium meerdere burchten in gebruik zijn; waarschijnlijk bivakkeerde nummer 2 even in een bijburcht toen de vangren werd opengezet. En nu laat hij of zij zich nog heel af en toe zien in het bos, maar lijkt niet van plan de burcht te bezoeken waar de partner is verdwenen. Het dier is er verder ogenschijnlijk goed aan toe, blijft goed verstopt en is voorlopig onvindbaar. Met zoveel voorzichtig gedrag kan het best een zwanger vrouwtje zijn. Dan werpt ze haar jongen en zien we haar voorlopig helemaal niet meer. Ze blijft dan dicht bij de kleintjes foerageren in de buurt van de kraamburcht, om ze melk te laten drinken tot zeker eind april. Wij hopen er nog achter te komen hoe het Das 2 vergaan is.... Onze stichting heeft bijgedragen aan het dassenonderzoek op De Oude Tempel, voorafgaand aan het plan om de dassen te verhuizen. Een ingehuurd adviesbureau had eerder gerapporteerd dat er geen dassen meer in dit gebied zouden leven. 1 maart 2019 Rechter spoor bijster in Amersfoort? Volgens de Rechtbank Midden-Nederland is er voor de Das geen ontheffing van de Wet natuurbescherming nodig voor de aanleg van de westelijke rondweg in Amersfoort. Dat blijkt uit een uitspraak van 8 februari in het beroep van verschillende belanghebbenden tegen een besluit van Gedeputeerde Staten. Volgens de Stichting Groen in Amersfoort heeft de rechter dit op 8 februari mondeling uitsluitend gemotiveerd door te stellen dat er geen dassenburcht zou worden verlaten bij de aanleg van de weg. Daarom zou er geen sprake zijn van een overtreding. Dat roept de vraag op of je op tien meter rond een bewoonde burcht een hek mag plaatsen dat niet door de daarin verblijvende das(sen) kan worden gepasseerd. De burcht zou dan immers niet (kunnen) worden verlaten, maar de burchtbewoners zouden spoedig uitsterven door honger en dorst. Volgens de motivering van de rechter zou dat dus géén overtreding zijn. Als er rond elke burcht in Nederland zo’n hek zou worden gezet, zou de hele Nederlandse dassenpopulatie uitsterven. Dat zou zeer beslist in strijd zijn met de wet. Kortom: de rechter lijkt het spoor hier volledig bijster. 13 augustus 2018 Moederdas en drie jongen komen bovengronds De jaarlijkse dassentelling, gecoördineerd door onze Hans Vink, is inmiddels achter de rug. In mei en juni zijn er dit jaar veel dassenjongen waargenomen. Vaak komen een dassenmoeder en haar jongen ongezien bovengronds. ‘Opeens’ zitten ze er. Dat gebeurt bijvoorbeeld als ze uit een andere ‘pijp’ komen dan de waarnemer had verwacht. Bijzonder is dan ook de opname van onze onderzoeker hiernaast, waarin is vastgelegd dat een moeder met haar drie jongen de pijp uit komen. Er is te zien dat de moeder daarbij de omgeving goed in de gaten houdt. Herhaaldelijk monstert ze de lucht en kijkt rond. Integenstelling tot het zorgeloze gedrag van haar kroost..