30 mei 2018 Blij met dassen in de tuin In de tuin van een tehuis voor ouderen, ergens in ons werkgebied, bevindt zich al jaren een mooie dassenburcht. Ook dit jaar werden we uitgenodigd daar wat over de Das te komen vertellen. We hebben daar op vrijdag 25 mei eigen foto’s en filmpjes laten zien, bijvoorbeeld van sporen en het gedrag van dassen dat de sporen veroorzaakt. Ook hebben we beelden laten zien van ons beschermingswerk, zoals het zetten van een raster dat dassen naar een dassentunnel moet leiden. Bij een filmpje van een dassenmoeder met haar drie jongen, hebben we live gitaarmuziek gespeeld. We werden bijna verlegen van een spontaan applaus na afloop. Tot slot konden we beelden laten zien van de dassenclan die al jaren op de burcht in de tuin leeft. Die bestaat dit jaar uit minstens twee volwassen dassen, die parend in beeld kwamen. Vrijwel zeker is er in februari ook een jong geboren, zo concludeerden we uit een enigszins vage foto. Ook deze keer kwamen er heel leuke vragen en opmerkingen uit het publiek. Er werd veel gelachen. Het was leuk om te horen dat men het heel bijzonder vindt dat er zulke mooie dieren leven in de tuin. We bedanken de bewoners en het personeel van het tehuis, met name Monique, voor de goede organisatie en de hartelijke sfeer. Een heerlijke middag! 13 mei 2018 Uit de wind blijven In het voorjaar en de vroege zomer worden jaarlijks de dassen van de westelijke Utrechtse Heuvelrug en Het Gooi geteld. Hans Vink, ons bestuurslid, coördineert die telling al een kleine veertig jaar. Hij heeft daarmee unieke kennis verkregen over de ontwikkeling van deze populatie. Dat heeft dan ook geleid tot een wetenschappelijke publicatie. De telling vindt hoofdzakelijk plaats van half april tot in juli. Het is dan lang licht in de avond en in deze periode is het makkelijk om dassenjongen (geboren in februari) te onderscheiden van volwassen dassen. Sinds een jaar of tien wordt hierbij ook gebruik gemaakt van wildcamera’s, die automatisch foto’s of video’s maken zodra er warme objecten bewegen. Toch wordt er ook nog ouderwets ‘gepost’ op een burcht, waarbij de dassen rechtstreeks worden waargenomen en geteld. Dat beneemt je soms de adem, zoals het filmpje hiernaast laat zien. Als je maar ‘uit de wind’ blijft. 3 mei 2018 Advies Vereniging Behoud Anna’s Hoeve e.o. Onze stichting heeft de Vereniging Behoud Anna's Hoeve in Hilversum geadviseerd bij haar bezwaar tegen de ontheffing Wet natuurbescherming voor het tracé van de busbaan die langs het spoor van Hilversum richting Baarn moet komen, met een aansluiting op de A27. Dat tracé is onderdeel van een snelle busverbinding tussen Huizen en de A27. Voor de busbaan, waar ook een weg en een fietspad langs komen te liggen, moet heel veel bos met oude bomen verdwijnen. In het gebied van de Monnikenberg/Anna's Hoeve is recent al veel bos gekapt voor de verbreding van de A27, de uitbreiding van het Hilversummer ziekenhuis en voor de bouw van zorgappartementen op de Monnikenberg. Vleermuizen, slangen, kikkers en salamanders worden daardoor verdreven uit hun leefgebied, samen met diverse roofvogels, eekhoorns en boommarters. En ook de daar levende dassen zullen de dupe worden. De verschillende natuurrapporten spreken elkaar tegen op het punt van de dassenschade. Enerzijds wordt gesproken over drie vluchtburchten (die dus best zouden kunnen vervallen) anderzijds over zes vlucht- of bijburchten en een deskundige meldt mogelijk enkele aanwezige dassen maar wel potentieel dassenleefgebied. Als natuurcompensatie komt er een faunapassage (parallel aan de A27), een nieuwe poel en een terrein met heideontwikkeling. Maar er verdwijnt ook dassenfoerageergebied omdat er zand voor de bouwwerkzaamheden wordt afgegraven van een flink stuk weiland. Volgens de ontheffing blijft er voldoende leefgebied (bos) over voor de dieren. In de komende weken wordt nog nader veldonderzoek gedaan om bewijs te leveren dat er weldegelijk bewoonde burchten zijn in het gebied.

Stichting Dassenwerkgroep Utrecht & ‘t Gooi

voor het behoud van de Das en een mooi en soortenrijk dassenlandschap
achtergrondfoto website: Ronald Stiefelhagen/P4P Natuurfotografie
Berichten van 2018-05-03 t/m 2018-05-30
Dassenburchten zijn er in soorten en maten. Adviesbureaus gaan nogal eens de mist in bij het in kaart brengen van burchten en het inschatten van de mate waarin een clan (familiegroep dassen) ze gebruikt.