18 maart 2018 Advies kunstburcht langs snelweg A27 Tussen Utrecht en Hilversum wordt gewerkt aan de verbreding van de snelweg A27. Aan weerszijden leven gelukkig ook weer dassen, nadat ze rond 1980 vrijwel waren uitgestorven. Al tijdens de beginfase van de plannen voor de verbreding, hadden wij het rijk geadviseerd rekening te houden met de ligging van de verschillende territoria langs het tracé. Daarna heeft bureau Mulder Natuurlijk de opdracht gekregen om met gezenderde dassen te onderzoeken hoe de grenzen van die territoria liggen en op welke manier de verschillende clans gebruik maken van de al bestaande dassenpassages. Een voor Nederland bijzonder onderzoek, dat inmiddels waardevolle kennis heeft opgeleverd over het gedrag en de leefwijze van de Das in dit gebied. 18 maart 2018 Overleg versterking Lekdijk De gebiedscoöperatie O-gen werkt aan plannen voor de versterking van de Lekdijk. Dat is een grote en complexe klus, waarbij veel belangen spelen. Langs de dijk leven ook dassen. Al eerder hadden wij daarom een rapport geschreven waarin werd aangegeven hoe er met de belangen van de Das rekening gehouden zou kunnen worden. Daarom had O-gen ons uitgenodigd voor een gesprek over de mogelijkheden om de plannen zo goed mogelijk af te stemmen op het behoud en mogelijk verbetering van het leefgebied. Samen met leden van de Werkgroep Dassen van de Vereniging voor Dorp en Natuur Amerongen - Leersum, hebben we dit op 6 maart besproken in cafe restaurant hotel Buitenlust in Amerongen. Het was een fijn gesprek in een sfeervolle omgeving. Goede kans dat de Das daar profijt van gaat hebben. 4 maart 2018 Advies burcht begraafplaats Deze week heeft een gemeente ons advies gevraagd over een dassenburcht op een begraafplaats. We zijn ter plekke gaan kijken. De burcht is klein, maar zit dicht bij de meest nabije graven in de buurt. De kans lijkt dan ook aanwezig dat deze das of dassen die graven kunnen beschadigen als ze hun burcht verder uitgraven. Er lijkt dan ook weinig anders op te zitten dan de burcht voor de bewoners ontoegankelijk te maken. Maar dan moet er volgens de Wet natuurbescherming een tweede burcht in de omgeving beschikbaar zijn, die niet door een andere clan wordt gebruikt. We zoeken verder uit welke oplossingen er mogelijk zijn. 17 februari 2018 Dassenlezing Vogelwacht Flevoland Woensdag 14 februari wachtte ons een aangenaam welkom door mensen van de Vogelwacht Flevoland en twee Edelherten bij het Natuurbelevingscentrum De Oostvaarders in Almere. Ongeveer twintig mensen hebben daar onze lezing bijgewoond. We hebben er veel beelden vertoond van sporen en gedrag van de Das. Daarbij maakte het publiek goed gebruik van onze uitnodiging om tussentijds vragen te stellen en opmerkingen te maken. We vonden het dan ook een leuke en levendige bijeenkomst. Aan het eind werden de mogelijkheden besproken voor de vestiging van een stabiele dassenpopulatie in Flevoland. Conclusie was dat de kans niet zo groot is. Er zijn namelijk weinig plekken geschikt voor burchten, vanwege de kleigrond en hoge grondwaterstand. Ook liggen veel wegen en wateren in de weg en zijn er weinig weilanden als bron voor regenwormen, het belangrijkste dassenvoedsel. Het gebied van de Oostvaardersplassen lijkt nog het meest geschikt, bijvoorbeeld als er kunstburchten worden gemaakt en er een voor dassen geschikt verbindingsgebied komt met ‘het oude land’. Toch zijn er, verspreid in de polders, de afgelopen tientallen jaren regelmatig dassen en hun sporen gesignaleerd. En er ligt nu ook een goed bewoonde burcht. Dus, wie weet.. De organisatie heeft ons gemeld dat er veel positieve reacties zijn vernomen op de lezing. Leuk dat te weten! 17 februari 2018 Vuile voeten In koude decembers houden dassen zich gedeisd. Maar bij zacht weer gaan ze gewoon op zoek naar voedsel, zoals regenwormen. Op de foto staan voetsporen van een das in de bossen tussen Veenendaal en Amerongen, in de decembersneeuw. Blijkbaar beviel de kou niet. Een loopje van een meter of vijftien was namelijk genoeg. Even onder een hulststruik door - misschien om een plasje te doen - en dan snel weer de burcht in. Zonder voeten vegen.

Stichting Dassenwerkgroep Utrecht & ‘t Gooi

voor het behoud van de Das en een mooi en soortenrijk dassenlandschap
achtergrondfoto website: Ronald Stiefelhagen/P4P Natuurfotografie
Berichten vanaf 2018-02-17 tm 2018-03-18