13 januari 2018 ‘Badger man’ John French doceert heggenvlechten Onze Hans Vink heeft bijzonder bezoek. De Brit John French is namelijk ook dit jaar de zee overgestoken om samen met Hans allerlei dassenburchten en -voorzieningen te bekijken, in diverse regio’s. Maar daar blijft het niet bij. John (75) geeft in Utrecht en Noord-Brabant ook les het vlechten van heggen. Zijn auto was daarom beladen met bijlen en andere gereedschappen, soms oud en op een bijzondere manier gesmeed. Ook de Das vaart wel bij dit ambacht. Die loopt namelijk graag beschut langs de heggen, die vooral in droge perioden ook nog allerlei voedsel bieden, zoals kleine dieren. Soms legt de Das een burcht aan in de beschutting van een heg. Zo zijn John’s heggen tevens met de Das vervlochten. 2 december 2017 Rare verstekeling De meeste dassenburchten liggen op plekjes met minimale verstoring door mensen of honden. Toch kiest een das soms een plekje waar de verstoringskans op het eerste gezicht veel groter lijkt. Meestal blijkt zo’n plek bij nader inzien vaak veel rustiger dan verwacht. Als er dan ook nog goed voedselgebied is, waarvoor geen of weinig wegen hoeven te worden gekruist, dan neemt een das zo’n gekke plek wel eens voor lief. In dit geval zorgt een zeecontainer ergens in de provincie Utrecht voor een heel stevig dak boven het dassenhoofd. 2 december 2017 Uitnodiging dassenlezing Vogelwacht Flevoland Op uitnodiging van de Vogelwacht Flevoland hebben wij op 14 februari 2018 een lezing gepland in Almere. We willen dan eerst veel eigen foto’s en filmpjes vertonen en daarna ingaan op de vraag of de Das in Flevoland vaste poldergrond onder de voeten kan krijgen. Zoals altijd vinden we het erg leuk als er tijdens de presentatie vragen worden gesteld of opmerkingen gemaakt. De lezing is van 20:00 tot ca. 21:45 - 22:00 uur. Plaats: Natuurbelevingscentrum De Oostvaarders, Oostvaardersbosplaats 1, Almere. 24 november 2017 Studiereis: the Badger Trust Conference Samen met medewerkers van Das & Boom hebben wij een studiereis gemaakt. We bezochten namelijk van vrijdag 3 t/m zondag 5 november de jaarlijkse Badger Trust Conference, bij Preston in Lancashire, Groot Brittannië. We waren er te gast bij de Lancashire Badger Group. Op de heenweg zagen we in North Yorkshire kunstmatige burchten van de Otter in Top Hill Nature Reserve. Verschillende sprekers op de conferentie hadden de badger cull als onderwerp, of refereerden eraan. Dit is het grootscheeps doden van dassen in gebieden waar runder-tuberculose op boerderijen is vastgesteld. Het idee van de minister is dat daarmee de verspreiding van de ziekte van dassen naar rundvee kan worden tegengegaan. De resultaten laten zien dat er mag worden getwijfeld aan die veronderstelling. Bijvoorbeeld het vervoer van runderen en slechte hygiëne lijken een belangrijker rol te spelen. Gelukkig komt runder-TB in ons land hoegenaamd niet voor en is het geen probleem voor de veehouderij. Interessant voor ons was ook een bijdrage van Sir Crispin Agnew (advocaat) en dochter Roseanna (wetenschapper, bioloog) over ‘Current use and the definition of badger setts’. Daaruit bleek dat ook overzee juristen zich in de vreemdste kronkels draaien om om ruimtelijke plannen door te laten gaan, terwijl overduidelijk is dat de (geest van de) wet zal worden overtreden. Het was leuk te zien hoe vaderlijk er af en toe even naar dochterlief werd gekeken als zij sprak. Conclusie van de Agnews: wetenschap en wet botsen. Onze stichting herkent dat maar al te goed. De maandag na de conferentie liet Dave Wilkinson ons een grote burcht zien waar badger diggers de laatste tientallen jaren vier maal de dassen hadden uitgegraven, die zich daarna dood vochten in een kuil vol speciaal voor het doel gefokte honden. Dave gaf ons allerlei aanwijzingen mee over het herkennen van zulke tekenen van dassenvervolging. Door zijn intensieve beschermingswerk is de burcht weer goed bewoond. Een erg indrukwekkend ochtend dankzij een hartstochtelijke en kundige dassenliefhebber.

Stichting Dassenwerkgroep Utrecht & ‘t Gooi

voor het behoud van de Das en een mooi en soortenrijk dassenlandschap
achtergrondfoto website: Ronald Stiefelhagen/P4P Natuurfotografie
Berichten vanaf 24 november 2017