Stichting Dassenwerkgroep Utrecht & ‘t Gooi

voor het behoud van de Das en een mooi en soortenrijk dassenlandschap
9 november 2013 Kunstburcht in de maak Bij werkzaamheden op een bedrijfsterrein is een bewoonde dassenburcht vernietigd. Begeleid door ons bestuurslid Hans Vink heeft de grondeigenaar echter actie ondernomen om de schade voor de dassen te herstellen. Er is een grote hoop grond neergelegd waarin grote buizen zijn gestoken. Nieuwe bewoning door dassen is het doel van deze ‘kunstburcht’. Uit sporen blijkt dat de Das het terrein nog steeds bezoekt. Op een aantal punten moet de kunstburcht nog worden verbeterd. Begroeiing is bijvoorbeeld erg wenselijk. We verwachten dat weer dassen zullen gaan wonen als de verbeteringen zijn aangebracht.
De kunstburcht in opbouw. Foto: Hans Vink.
achtergrondfoto website: Ronald Stiefelhagen/P4P Natuurfotografie