Stichting Dassenwerkgroep Utrecht & ‘t Gooi

voor het behoud van de Das en een mooi en soortenrijk dassenlandschap
achtergrondfoto website: Ronald Stiefelhagen/P4P Natuurfotografie
Berichten 2020
08-12-2020 Advies: niet plaggen bij toekomstig ecoduct Valkenheide Nabij de buurtschap Valkenheide (gem Utrechtse Heuvelrug) is een ecoduct over de N 226 gepland om een veilige verbinding te maken voor pendelende dieren van de Utrechtse Heuvelrug. Daarbij is het plan een landbouwgebied van 4 ha om te vormen tot natuurgebied. Zo ontstaat een natuurcorridor tussen Leersumse veld/ Breeveen enerzijds en Kombos/Landgoed Maarsbergen anderzijds. Op de N226 worden veel dieren doodgereden door het verkeer. Het gebied is nu nog weiland, en het wordt al sinds tientallen jaren door verschillende dassenclans gebruikt als foerageergebied. Hier ligt de oudste dassenburcht van de Heuvelrug dichtbij. Het adviesbureau Ecoresult heeft namens de opdrachtgever contact opgenomen met de Dassenwerkgroep om een goed beeld te krijgen van functioneel leefgebied van dassen. Samen met de dassenwerkgroep van “Dorp en Natuur Amerongen/ Leersum” is de informatie over drie goed onderzochte territoria rondom het gebied gebundeld in een rapport. Alle onderzoekers zijn het erover eens dat afplaggen van deze gronden een groot voedselgebied van zeker één en mogelijk twee dassenclans zal vernietigen. De dassen eten hier jaarrond wormen in de voedselrijke weilanden. Er zijn talloze sporen, zoals wissels, haren aan het prikkeldraad, graafputjes. Helaas is er al een brede strook “proefgeplagd”, waar omwonenden bezwaar tegen gemaakt hebben. Daarvoor is een ontheffing van de wet natuurbescherming nodig. We adviseren hier geen voedselrijke bodem af te plaggen, maar er als basis grasland te behouden.