Stichting Dassenwerkgroep Utrecht & ‘t Gooi

voor het behoud van de Das en een mooi en soortenrijk dassenlandschap
achtergrondfoto website: Ronald Stiefelhagen/P4P Natuurfotografie
Berichten 10 september 2017
10 september 2017 Bluebell Winter 2017 meldde Jolanda Robert uit Huis ter Heide dat ze langs de weg een doodgereden das had gevonden. Ze wilde het bevroren dier niet plompverloren langs de kant van de weg laten liggen en vroeg ons raad. We hebben de onfortuinlijke das kunnen laten opzetten en Bluebell genoemd, naar een das die met de hand was grootgebracht door Pauline Kidner, boerin op een melkveebedrijf in het zuiden van Engeland. Dat opzetten had nog veel voeten in de aarde. We bedanken Jolanda voor haar zorg voor de dode das en de melding, boswachter Hans Hoogewerf (Utrechts Landschap) voor de ruimte in zijn vrieskist, Rimmert Lauwers (Milieupolitie Midden-Nederland) voor zijn advies en hulp bij het verkrijgen van de ontheffing en preparateur Alexander Bisseling (A.A. & S.) voor het mooie resultaat van zijn werk. De kans is groot dat Bluebell ons gaat vergezellen bij lessen, lezingen en spreekbeurten in gemeenteraadsvergaderingen. 10 september 2017 Gekapt met kappen Op de voormalige camping aan de Haarweg in Maarsbergen is het oude, gevarieerde en soortenrijke bos grotendeel gekapt. Maar vrijdag heeft de provincie de kap stilgelegd. Volgens de kapmelding werd het bos gerooid ter uitvoering van het nieuwe bestemmingsplan Bedrijventerrein Maarsbergen-Oost, dat dit jaar was goedgekeurd door de gemeenteraad van Utrechtse Heuvelerug. Maarn Maarsbergen Natuurlijk (MMN) en de Natuur- en Milieufederatie Utrecht (NMU) zijn bij de Raad van State in beroep gegaan tegen dat besluit. Ze hadden daarbij een voorlopige voorziening aangevraagd. Daarom mag het nieuwe bestemmingsplan nog niet worden uitgevoerd. Samen met onze stichting hebben zij ook bezwaar gemaakt tegen de ontheffing van de Wet Natuurbescherming van de provincie. Compenserende maatregelen voor de Das schieten nameijk tekort: te weinig en te laat. Ook ontbreekt de vereiste ontheffing voor andere soorten. Tot slot bewijzen nieuw graafwerk en nieuwe videobeelden (van bureau Van den Bijtel) de belangrijke functie van een vluchtpijp (burchtje) voor de Das. Het zou worden vernield bij de uitvoering van het bestemmingsplan. Maar ook hier ontbreekt de vereiste ontheffing. Wij vinden het onbegrijpelijk dat een ecologisch waardevol natuurgebied als dit afwisselende bosterrein aan de rand van de Heuvelrug, zo wordt vernield. Niet alleen de dassen worden er bedreigd, maar er leven ook diverse vleermuissoorten en de havik heeft er een vast nest. En dat terwijl er nabij grote oppervlakten industrieterrein leeg staan. 10 september 2017 Getuigenis ‘Een hele hofhouding’, noemde de Raad van State (RvS) de stoet ambtenaren die Amersfoort naar de rechtszitting van 5 september had gestuurd. Onderwerp: het bestemmingsplan voor een westelijke rondweg. Najaar 2016 had de gemeenteraad dat plan goedgekeurd. Wij hebben in de zitting opgetreden als getuige-deskundige voor twee plaatselijke ‘groene clubs’. Advocate Anita de Haan gaf ons de vijf minuten spreektijd voor haar pleidooi ter beschikking. Aan de zitting leek maar geen einde te komen. De RvS heeft ambtenaren en het door de gemeenteraad ingehuurde ecologische adviesbureau flink aan de tand gevoeld. Het is nu wachten op de uitspraak. We bedanken advocatenbureau De Haan voor de spreektijd en de mooie donatie en advocate Janike Haakmeester omdat we mochten meerijden. 10 september 2017 Markante burchten Een bosbeheerder heeft ons onlangs gevraagd te helpen bij het markeren van burchten, zodat de dassenclan zo min mogelijk zou worden verontrust bij kapwerkzaamheden. We zijn met de machinist (de boswerker die het kapwerk verricht) de burchten langsgegaan en besproken hoe de burchten het best zouden kunnen worden ontzien. Dichtbij de burchten bleken vrijwel geen bomen in aanmerking te komen om te worden gekapt. Toch hebben we voor alle zekerheid enkele bomen bij burchten gemarkeerd met roodwit lint. De bosbeheerder had ons de vrije hand gegeven om het bosgebiedje met de burchten zoveel mogelijk geschikt te houden voor de dassenbewoning. De dassen zitten hier goed!