Stichting Dassenwerkgroep Utrecht & ‘t Gooi

voor het behoud van de Das en een mooi en soortenrijk dassenlandschap
achtergrondfoto website: Ronald Stiefelhagen/P4P Natuurfotografie
Berichten
2022-10-01 tot 2022-10-31
01-10-2022 Dassen eten larven in gazons Tijdens droge zomerweken zoals in juli en augustus 2022, verdwijnen wormen dieper in de bodem. De das kan dan niet meer bij zijn favoriete voedselbron. De dieren gaan op zoek naar alternatieven. In de afgelopen weken kregen we veel meldingen van omgewoelde graszoden, opgegeten hommel- en wespennesten, en spitsporen in de bosbodem onder eikenbomen. Daar liggen veel eikels, ook al doordat de bomen vanwege de droogte de eikels eerder laten vallen. Een bosbodem is minder droogtegevoelig dan een grasland en de bodemdieren zitten hier nog in de bovenlaag. Eikels zijn bovendien een rijke bron van voedsel (mast). In een wat ruiger gazon vinden de dassen larven van insecten, zoals emelten. Dat zijn de larven van langpootmuggen. De das hoort het knagen van de larven aan de graswortels, en kiept de zode om. Men zoekt oplossingen voor de schade in het gras. De eenvoudigste oplossing is de zode terugleggen en aanduwen. En vooral genieten van het tijdelijke bezoek van de das aan uw tuin! U helpt het dier door de droge tijd en bent van de vretende laven verlost. Een blijvende oplossing is het omheinen met gaas, dat moet worden ingegraven en teruggebogen. Dassen zijn goede gravers en vinden hun weg ook onder hekwerken door. Wat ook wel gedaan wordt, is tijdelijk een stroomdraadje vlak boven het maaiveld. De das zoekt dan liever een andere plek op om te wroeten. U kunt uw gazon ook minder toegankelijk maken voor de insecten die hun eitjes op de graswortels leggen. Dan pakt u het probleem lager in de voedselketen aan. Door goed te bemesten en zonodig te bekalken en een dicht gesloten grasmat te vormen met vaker maaien, verdwijnen open plekken waar de graswortels boven komen. Er zijn ook milieuvriendelijke bestrijdingsmiddelen om de emelten te verdrijven. Wij houden ons aanbevolen voor foto’s en filmpjes van uw nachtelijke bezoekers! Kijk ook op: https://advies.dasenboom.nl/64/overlast/overlast-van- dassen/
31-10-2022 Dassenpoep wetenswaardigheden. U vindt een kuiltje met poep in de tuin. Is dat van dassen, vossen, katten, honden? Zo’n kuiltje met poep heet een latrine, het is de plek waar de hele dassenfamilie gebruik van maakt. Vaak liggen er meerdere van zulke latrines bij elkaar in de buurt. De dassen markeren er hun territorium mee. De familie heeft een eigen herkenbare geur, en die laten ze achter op strategische plekken. Dikwijls op de grens van het territorium. Uit DNA- onderzoek aan dassenlatrines rondom De Bilt is gebleken, dat in het grensgebied van twee territoria de beide buren hun geursporen achterlaten. Dan vind je putjes van beide familiegroepen aan weerskanten van een grenslijn, bijvoorbeeld een slootje, pad of tunnelbuis. Voor de das is het een signaal dat de buren fit zijn en hun territorium zullen verdedigen. Als er langere tijd geen verse geursporen zijn, wordt een verlaten territorium overgenomen door een nieuw stel dassen. Dat was te zien in onderzoek met gezenderde dassen langs de A27. We kregen recent een opmerkelijke foto van dassenpoep met pitjes van de taxus (vuilboom). Die plant is giftig, behalve het rode omhulsel van de zaden. De taxusvrucht wordt door allerlei dieren gegeten, ook dassen. De pitjes worden niet stukgebeten. Verstandig, want die zijn weer wèl giftig. Vossendrollen zijn wokkelvormig gedraaid, met een puntje. Hondenpoep snel opruimen vanwege Giardia risico (diarree, ook bij mensen). Katten hebben een vaste plek: de bodem beplanten en dor blad laten liggen! De bijgevoegde foto van een dassenlatrine is afkomstig uit een tuin in Hilversum.