Stichting Dassenwerkgroep Utrecht & ‘t Gooi

voor het behoud van de Das en een mooi en soortenrijk dassenlandschap
achtergrondfoto website: Ronald Stiefelhagen/P4P Natuurfotografie
Nieuws
3 maart 2019 Plan huisjespark ‘De Ridderhof’ in Lage Vuursche vriendelijk voor de Das Er zijn plannen voor vernieuwing van ‘De Ridderhof’ in Lage Vuursche. Dit is ruim opgezet een park met veelvormige vakantiehuisjes die met veel groen zijn omgeven. Het park heeft waardevolle functies voor de Das, zoals foerageer- en migratiegebied. Er komen veel verschillende diersoorten voor, waaronder vogelsoorten. In het plan is erg veel aandacht besteed aan het behoud van natuurwaarden. Zo is er gedacht aan een zonering, waarbij het zuidelijke deel zeer groen blijft en schaars bebouwd. Er wordt beoogd de vegetatie in fasen meer gevarieerd te maken, waarbij inheemse soorten meer plaats krijgen. Voor de Das en andere diersoorten zijn er rustige bosjes gepland, geleidende vegetaties, drogere en nattere terreintjes en graslandjes. Heel belangrijk is ook dat er zo weinig mogelijk hekken moeten komen en dat bestaande hekken – barrières voor dieren – zullen verdwijnen. Onze stichting is en wordt ook geraadpleegd bij het maken en uitvoeren van de plannen. Ook hebben we onderzoek verricht naar dassensporen rond en binnen het park. 2 maart 2019 Verhuizen dassen op Oude Tempel deels (niet) gelukt. (vervolgbericht) Op het landgoed Oude Tempel in Soest leeft een dassenfamilie, bekend sinds 2011. De dassenfamilie bestaat volgens een natuurtoets uit 2016 uit twee volwassen dassen plus een jong dier. Op het landgoed komen 230 woningen. De dassen worden verhuisd, volgens de ontheffing Wet Natuur-bescherming die voor het plan is afgegeven. Das en Boom is daarvoor ingeschakeld. De dassen gaan naar een "leeg" territorium nabij Rhenen. Verder lezen > 1 maart 2019 Rechter spoor bijster in Amersfoort? Volgens de Rechtbank Midden-Nederland is er voor de Das geen ontheffing van de Wet natuurbescherming nodig voor de aanleg van de westelijke rondweg in Amersfoort. Dat blijkt uit een uitspraak van 8 februari in het beroep van verschillende belanghebbenden tegen een besluit van Gedeputeerde Staten. Verder lezen > 1 maart 2019 Plannen rondweg Amersfoort: onderzoek naar dassen in de Bokkeduinen Recent is een dassenterritorium in de Bokkeduinen (Amersfoort) ontdekt en onderzocht. Volgens de gemeente is de aanwezigheid van dassen niet van belang. De afstand tot de te verbreden weg, de betonnen keerwanden en de tunnelbak zou meer dan 200 meter zijn. Het verdwijnen van een deel van het voedselgebied (door boskap) zou geen invloed hebben, evenmin de aanleg van een nieuw parkeerterrein in het bos. Wij zijn het daar niet mee eens. Verder lezen > 23 september 2018 Clan gaat van Soesterberg naar Rhenen Bij De Oude Tempel in Soesterberg is veel bos gekapt voor de bouw van woningen, waardevol dassenfoerageergebied. Met de kap had de gemeente Soest de Wet natuurbescherming overtreden, zo concludeerde Gedeputeerde Staten van Utrecht (GS). Verder lezen > 13 augustus 2018 Moederdas en drie jongen komen bovengronds De jaarlijkse dassentelling, gecoördineerd door onze Hans Vink, is inmiddels achter de rug. In mei en juni zijn er dit jaar veel dassenjongen waargenomen. Vaak komen een dassenmoeder en haar jongen ongezien bovengronds. ‘Opeens’ zitten ze er. Dat gebeurt bijvoorbeeld als ze uit een andere ‘pijp’ komen dan de waarnemer had verwacht. Bijzonder is dan ook de opname van onze onderzoeker hiernaast, waarin is vastgelegd dat een moeder met haar drie jongen de pijp uit komen. Er is te zien dat de moeder daarbij de omgeving goed in de gaten houdt. Herhaaldelijk monstert ze de lucht en kijkt rond. Integenstelling tot het zorgeloze gedrag van haar kroost..