Stichting Dassenwerkgroep Utrecht & ‘t Gooi

voor het behoud van de Das en een mooi en soortenrijk dassenlandschap
achtergrondfoto website: Ronald Stiefelhagen/P4P Natuurfotografie
Nieuws
16 april 2019 Dassenonderzoek De Ridderhof Hoe gebruikt de Das De Ridderhof, een huisjespark bij de Lage Vuursche? Op verzoek proberen we die vraag te helpen beantwoorden. Dat antwoord is van belang voor de geplande vernieuwing van het park. Daarbij wil men goed rekening houden met de daar aanwezige flora en fauna, waaronder de Das. Hiernaast een das in beeld die op het park rondstruint. Het lijkt een mannetje, te oordelen aan de dikke kop, het stevige postuur en het vrij onverschrokken gedrag. 16 april 2019 Das dizzy door aanrijding Op 11 april 2019 werd door een toevallig passerende medewerker van Staatsbosbeheer een das aangetroffen langs de Dorpsweg in Maartensdijk. Het dier was dizzy en probeerde zich te redden door een beetje onbeholpen een schuilplekje te graven in een tuin. De dierenambulance wilde het gewonde dier vangen, maar het rende weg naar een bedrijfsloods, waar het in een afgesloten ruimte kon worden gemanoeuvreerd. Daar kon het arme dier bijkomen van de klap. Een van de medewerkers van het bedrijf hield een oogje in het zeil. In de loop van de dag hebben dhr. en mevr. Derkx van de dassenwerkgroep Brabant het dier in een donkere vangkooi laten lopen en voor onderzoek naar het opvangcentrum van Das en Boom in Beek-Ubbergen gebracht. De dierenarts stelde vast dat het inmiddels wel weer goed met hem of haar ging. Er waren geen zichtbare verwondingen en het dier was rustig en alert. Er werd besloten om de das 's avonds weer los te laten in de omgeving van Maartensdijk. De kooi werd teruggebracht en medewerkers van onze Utrechtse Dassenwerkgroep hebben een geschikte plek uitgezocht. Het dier had er snel de vaart weer in en begon meteen in het gras te zoeken naar wormen. Inmiddels was het tegen middernacht. Het echtpaar Derkx haalt vaker gewonde dassen op om ze te laten onderzoeken en behandelen bij het opvangcentrum van Das en Boom. Voor het reddingswerk heeft de Brabantse dassenwerkgroep een kleine ambulance in bruikleen van de Stichting DierenLot. Prachtig werk! 11 april 2019 Dassenterp klaar voor bewoning Langs de A27 is veel natuur verloren gegaan vanwege de weguitbreiding in 2017 en 2018. Rijkswaterstaat heeft op diverse plekken nieuwe natuur aangelegd ter compensatie van dit verlies. Dat is ook gebeurd benoorden Utrecht, waar dassen hun beschermende struweel kwijtraakten. De tunnels onder de snelweg zijn hier verbreed tot een niet eerder vertoonde lengte, waarvan onbekend was of dat wel zou gaan werken. De plaatselijke dassen bivakkeren nu tot grote verrassing in de nieuwe tunnel, die ze als burcht hebben ingericht. Die faunatunnel is eigenlijk bedoeld als doorgang, en niet alleen voor dassen! Vlakbij is een 'dassenbosje' ingericht met uitnodigende berg zand. Het bosje is afgeschermd voor wandelaars door een aparte loopplank. Nu maar afwachten of de dassen deze plek verkiezen boven de tochtige tunnelbuis? (foto's: 3 Angle/Heijmans)