Stichting Dassenwerkgroep Utrecht & ‘t Gooi

voor het behoud van de Das en een mooi en soortenrijk dassenlandschap
achtergrondfoto website: Ronald Stiefelhagen/P4P Natuurfotografie
Ontwerper van ons logo: Ronald Sinoo
Nieuws
Ouds Stichting Das ? Hulp Contact Jeugd
1 juni 2018 Naar de rechter vanwege Overbosch Wij hebben besloten naar de rechter te gaan, in beroep tegen vasthouden aan een onbegrijpelijke beslissing van de provincie Utrecht over de ontheffing van de Wet Natuurbescherming voor het plan Overbosch. Op de hoek van de Embranchementsweg en de Vuursche weg (gem Baarn) zouden een theehuis en dierenbegraafplaats moeten komen als inkomstenbron van landgoed Pijnenburg. Het gebied ligt midden in de Ecologische Hoofdstructuur (Natuurnetwerk Nederland), vormt een smalle corridor noord-zuid voor talloze diersoorten en is een druk dassenleefgebied. Er foerageren dassen vanuit een nabije hoofdburcht die niet is gevonden door de bureaus die waren ingehuurd door de gemeente Baarn. Hele bericht lezen > 1 juni 2018 Hulp bij inventariseren Schapenweide in Bilthoven In Bilthoven wordt al jaren gesproken over bebouwen van de Schapenweide, een gebied van 12 ha westelijk van de Soestdijkerweg Zuid. Het gebied was ooit bedoeld voor uitbreiding  van het RIVM, maar nu dat definitief naar de Uithof gaat, zijn er nieuwe opties. Woningen, bedrijfsgebouwen of een mix. Het terrein is een bekend leefgebied van dassen. Er zit een kleine burcht, er lopen diverse wissels en ook het maïsland vormt een goede voedselbron in de nazomer.  Een van de vrijwilligers van de dassenwerkgroep volgt de dassenfamilies die hier leven al sinds vele jaren. Hele bericht lezen > 30 mei 2018 Blij met dassen in de tuin In de tuin van een tehuis voor ouderen, ergens in ons werkgebied, bevindt zich al jaren een mooie dassenburcht. Ook dit jaar werden we uitgenodigd daar wat over de Das te komen vertellen. We hebben daar op vrijdag 25 mei eigen foto’s en filmpjes laten zien, bijvoorbeeld van sporen en het gedrag van dassen dat de sporen veroorzaakt. Ook hebben we beelden laten zien van ons beschermingswerk, zoals het zetten van een raster dat dassen naar een dassentunnel moet leiden. Bij een filmpje van een dassenmoeder met haar drie jongen, hebben we live gitaarmuziek gespeeld. We werden bijna verlegen van een spontaan applaus na afloop. Hele bericht lezen > 13 mei 2018 Uit de wind blijven In het voorjaar en de vroege zomer worden jaarlijks de dassen van de westelijke Utrechtse Heuvelrug en Het Gooi geteld. Hans Vink, ons bestuurslid, coördineert die telling al een kleine veertig jaar. Hij heeft daarmee unieke kennis verkregen over de ontwikkeling van deze populatie. Dat heeft dan ook geleid tot een wetenschappelijke publicatie. Hele bericht lezen >
Latrine en wissel van de Das, midden in het plangebied.