Stichting Dassenwerkgroep Utrecht & ‘t Gooi

voor het behoud van de Das en een mooi en soortenrijk dassenlandschap
achtergrondfoto website: Ronald Stiefelhagen/P4P Natuurfotografie
Nieuws
20-12-2022 Koud tochtje Ook bij pittig vriesweer lopen de dassen hun vaste routes op zoek naar voedsel. Hier zijn de wissels te zien die de Rijndijk bij Amerongen op- en afgaan. Het zijn drukbelopen paadjes van en naar de hoofdburcht, waar ze in deze wintertijd samen warm in verblijven. Soms worden ingangen tegen de kou ook nog afgesloten met gras en mos. De Rijndijk is een gevaarlijke oversteek: er zijn afgelopen jaren al vier dassen doodgereden. We dringen er bij het Waterschap HDSR en bij de betrokken gemeente Heuvelrug op aan, om bij de reconstructie OOK voorzieningen voor de oversteek van dieren te treffen. Dat kunnen verkeersdrempels worden, met een buis erin. Die werken meteen afremmend voor veiliger fietsen en wandelen. Er is ook een goedkopere optie van een metalen goot, die met een rooster in het wegdek ligt. De inloop van de goot kan waterkerend en verhoogd aangelegd worden. Er zijn goede voorbeelden van zo’n goot in de Maartensdijkseweg en de Wieksloterweg (Soest) Allemaal opties die nog bestudeerd worden, of “meegenomen” in de overwegingen. Het is te zien dat er hier iets nodig is! 06-12-2022 John French op bezoek in Nederland John French, een groot dassenkenner en beroemd heggenvlechter uit Engeland heeft, samen met onze Hans Vink en Ton Meijer enkele burchten bezocht in Het Gooi. Het was een heel leerzame en vermakelijke excursie, waarbij John allerlei persoonlijke dassenbelevenissen vertelde, doorspekt met zijn typisch Britse humor. Zo vertelde hij maar liefst vier albino dassen gelijktijdig te hebben gezien op een burcht, en dat Oostenrijkse dassen bijna niet te observeren zijn omdat ze zich hebben aangepast aan intensieve jachtpraktijken. Ze komen pas erg laat uit de burcht, in het pikkedonker, en laten veel minder sporen achter die hun aanwezigheid kan verraden, zoals latrines. Leuk was ook hoe hij vertelde in Nederland kennis te hebben gemaakt met electric fense, schrikdraad. John vertelde dat dassen veel meer aarde uit de burcht graven op zandgrond, dan op kleigrond. Volgens John komt dit omdat er veel meer ondergrondse kamers en gangen instorten op zandgrond. Een nieuwe theorie voor ons, die vermoedelijk helemaal juist is. Op de foto bestuderen John en Hans een prachtige burcht in het Gooi. Het is de best bewoonde burcht dit in dit gebied momenteel bekend is. Op deze grote burcht werden dit jaar maar liefst achttien dassen geteld.