Stichting Dassenwerkgroep Utrecht & ‘t Gooi

voor het behoud van de Das en een mooi en soortenrijk dassenlandschap
achtergrondfoto website: Ronald Stiefelhagen/P4P Natuurfotografie
Ontwerper van ons logo: Ronald Sinoo
Nieuws
Ouds Stichting Das ? Hulp Contact Jeugd
13 augustus 2018 Moederdas met drie jongen komen bovengronds De jaarlijkse dassentelling, gecoördineerd door onze Hans Vink, is  inmiddels achter de rug. In mei en juni zijn er dit jaar veel dassenjongen waargenomen. Vaak komen een dassenmoeder en haar jongen ongezien bovengronds. ‘Opeens’ zitten ze er. Dat gebeurt bijvoorbeeld als ze uit een andere ‘pijp’ komen dan de teller had verwacht. Bijzonder is dan ook de opname van onze ‘dassenteller’ hiernaast, waarin is vastgelegd dat een moeder met haar drie jongen de pijp uit komen. Er is te zien dat de moeder daarbij de omgeving goed in de gaten houdt. Herhaaldelijk monstert ze de lucht en kijkt rond. Integenstelling tot het zorgeloze gedrag van haar kroost.. 13 augustus 2018 Last onder dwangsom opgelegd bij plan industrieterrein Haarweg/ Maarsbergen Op de voormalige natuurcamping aan de Haarweg in Maarsbergen is  een industrieterrein gepland, waar het bedrijf Wolfswinkel de hoofdgebruiker wordt. Voor het bebouwen van dat mooie stuk natuur op de flank van de Heuvelrug, waar ook dassen leven, is een ontheffing afgegeven van de wet natuurbescherming (WNB). Daar zijn voorwaarden aan verbonden, o.a. een dassentunnel aanleggen en vervangend foerageergebied creëren. De eigenaar van het terrein is alvast begonnen met kappen, terwijl het bestemmingsplan momenteel geschorst is, er nog geen omgevingsvergunningen waren aangevraagd en de voorwaarden van de ontheffing WNB zijn genegeerd. De provincie heeft in mei een last onder dwangsom opgelegd, met nadere eisen, waar de eigenaar bezwaar tegen gemaakt heeft. Volgens de provincie zijn er geen belemmeringen in het vigerende  (oude) bestemmingsplan om de dassenmaatregelen uit te voeren, en blijft de last onder dwangsom opgelegd. Dat betekent, dat op het nu kaalgekapte terrein een wormenrijk grasland moet worden gemaakt (regelmatig gemaaid of beweid), met vruchtdragende struiken en een ruige kruidenrand erlangs. De gekapte bomen zijn helaas niet vervangbaar!  De dassen kunnen het gebied dan wel weer gebruiken om te foerageren. Dit moet zo blijven totdat alle benodigde vergunningen zijn verkregen en het nieuwe bestemmingsplan geldig is. De voorwaarden voor compensatie voor dassenleefgebied moeten worden nageleefd voordat er weer op het terrein wordt gewerkt. 9 augustus 2018 Peren en hondenbrokjes voor weesdasjes In juni kregen we bericht dat er bij Groenekan een doodgereden das was gevonden. Het bleek een vrouwtje dat, te zien aan de gezwollen  tepels, zogend was. Een dassenmoeder zoogt jongen tot in juli en biedt ze daarna voedsel aan dat vanuit de maag wordt opgegeven. In die periode is er weinig ‘natuurlijk’ voedsel te vinden voor dassen en jongen zijn de kunst van voedselzoeken ook nog niet voldoende machtig. De kans was dus heel klein dat de dassenjongen zonder de moeder de zomer zouden kunnen overleven. We hebben daarom besloten een poging te doen de ze op te sporen en voer en water aan te bieden. Op een nabij gelegen hoofdburcht troffen we drie dassenjongen aan die kennelijk zonder moederdas rondliepen. Vanaf 1 juli tot nu toe hebben we regelmatig op de burcht water aangeboden en daarnaast peren met honing (lokvoer) en hondenbrokjes. Om te kunnen zien of dassenjongen het water en voer zouden gebruiken, hadden we een wildcamera opgehangen. De beelden (zie filmpje hiernaast) bewijzen dat een of twee dassenjongen heel regelmatig kwamen drinken en eten. Het is niet zeker dat dit de verweesde dasjes zijn, maar daar zijn wel verschillende aanwijzingen voor. Veel dassenjongen zullen de afgelopen droogteperiode niet hebben overleefd. We zijn blij dat er nog op 7 augustus twee dassenjongen gelijktijdig in beeld kwamen op deze hoofdburcht. Goede kans dat die het zullen redden.
De bij Groenekan doodgereden vrouwtjesdas. Foto: Ilco van Woersem. Dassenburcht in het inmiddels gekapte bos. Het bos waar zich de dassenburcht bevond. Op grond van onderzoek  van onze stichting heeft de provincie uiteindelijk erkend dat het wettelijk beschermd foerageergebied van de Das is.