Stichting Dassenwerkgroep Utrecht & ‘t Gooi

voor het behoud van de Das en een mooi en soortenrijk dassenlandschap
achtergrondfoto website: Ronald Stiefelhagen/P4P Natuurfotografie
Nieuws
01-10-2022 Dassen eten larven in gazons Tijdens droge zomerweken zoals in juli en augustus 2022, verdwijnen wormen dieper in de bodem. De das kan dan niet meer bij zijn favoriete voedselbron. De dieren gaan op zoek naar alternatieven. In de afgelopen weken kregen we veel meldingen van omgewoelde graszoden, opgegeten hommel- en wespennesten, en spitsporen in de bosbodem onder eikenbomen. Daar liggen veel eikels, ook al doordat de bomen vanwege de droogte de eikels eerder laten vallen. Een bosbodem is minder droogtegevoelig dan een grasland en de bodemdieren zitten hier nog in de bovenlaag. Eikels zijn bovendien een rijke bron van voedsel (mast). In een wat ruiger gazon vinden de dassen larven van insecten, zoals emelten. Dat zijn de larven van langpootmuggen. De das hoort het knagen van de larven aan de graswortels, en kiept de zode om. Men zoekt oplossingen voor de schade in het gras. De eenvoudigste oplossing is de zode terugleggen en aanduwen. En vooral genieten van het tijdelijke bezoek van de das aan uw tuin! U helpt het dier door de droge tijd en bent van de vretende laven verlost. Een blijvende oplossing is het omheinen met gaas, dat moet worden ingegraven en teruggebogen. Dassen zijn goede gravers en vinden hun weg ook onder hekwerken door. Wat ook wel gedaan wordt, is tijdelijk een stroomdraadje vlak boven het maaiveld. De das zoekt dan liever een andere plek op om te wroeten. U kunt uw gazon ook minder toegankelijk maken voor de insecten die hun eitjes op de graswortels leggen. Dan pakt u het probleem lager in de voedselketen aan. Door goed te bemesten en zonodig te bekalken en een dicht gesloten grasmat te vormen met vaker maaien, verdwijnen open plekken waar de graswortels boven komen. Er zijn ook milieuvriendelijke bestrijdingsmiddelen om de emelten te verdrijven. Wij houden ons aanbevolen voor foto’s en filmpjes van uw nachtelijke bezoekers! Kijk ook op: https://advies.dasenboom.nl/64/overlast/overlast-van- dassen/ 26-07-2022 Verzwakt babydasje gevonden Langs een bospad op landgoed Prattenburg (Rhenen) trof een wandelaar op 14 juli 2022 een -nog levend maar zwak- babydasje aan. Zij heeft direct SBB gebeld, die via de lokale boswachter vrijwilligers van de dassenwerkgroep uit Amerongen alarmeerde. Het kleine dier probeerde nog dapper van zich af te bijten, voordat het in een handdoek gewikkeld met warme kruik naar de opvang van Das en Boom werd gebracht. Ze leek kansloos: ze was te zwak om te drinken. Maar dankzij de trouwe zorgen van de vrijwilligers bij Das en Boom kreeg ze toch wat melk binnen en knapte ze in enkele dagen op. Het gaat nu goed met haar (filmpje!) Waarom het diertje uit het veilige hol gekropen is? Dat gebeurt meestal als de moeder niet meer thuiskomt omdat die is doodgereden, maar er is hier in de wijde omgeving geen verkeerslachtoffer gemeld. Over jacht of aanvallen van honden is ook niets bekend. We houden de burcht in de gaten!