11 december 2016 Weiland Overbosch winters voedselgebied Ook in de huidige winterperiode is het weiland Overbosch, op de hoek van de Vuurse Steeg en de Embranchementsweg een prima voedselgebied voor dassen. Er worden voortdurend verse sporen van dassen gevonden, met name  zijn het er veel in de voedselrijke vochtige randen van het grasland. Ondanks nachten met flinke vorst (het was afgelopen week een paar keer min 7 à min 8) blijft het weiland door zijn beschutte ligging een levendige en rijke bodemfauna bieden. Dassen blijven vaak lange tijd trouw aan een gebied waar gemakkelijk veel voedsel te vinden is. En de burcht zit ook nog eens dichtbij!  Aan alle sporen te zien kun  je concluderen dat er zeker nog geen sprake is van "winterrust". Omdat er plannen zijn om op dit prachtige besloten weiland een theehuis te bouwen, houden we de dassen daar speciaal in de gaten. Uit formeel ecologisch onderzoek van de gemeente Baarn is nog steeds niet de conclusie getrokken dat het hier om belangrijk dassenleefgebied gaat. Nu maar hopen dat we deze winter nog een beetje sneeuw krijgen, dan zijn er opeens allerlei diersporen mooi zichtbaar. Niet alleen van de Dassen! 10 december 2016 Wespennest geplunderd In deze donkere dagen keren we in gedachten graag even terug naar de zonnige en warme nazomer. We ontvingen toen een melding van een groot wespennest in een tuin, dat stukje bij beetje en nachten achtereen verder werd uitgegraven en vernield. De meldster, wonend langs de oostelijke Utrechtse Heuvelrug, vermoedde dat dit dassenwerk zou zijn. We troffen een diep gat in het grasland aan, met de resten van een wespennest groter dan een basketbal. De Das staat erom bekend wespennesten te plunderen, vermoedelijk om het voedselrijke wespenbroed. Maar ook de huidjes van wespen hebben we wel eens in dassenpoep terug gevonden. In dit geval waren er mestputjes in de tuin aanwezig en sporen van klauwen, in de aarde. We wisten dat in dit gebied vaak dassen rondstruinen. Dassen keren ook vaak nachten achtereen terug naar een plek waar tijdelijk veel voedsel beschikbaar is. Alles bijeen is het aannemelijk dat hier een das aan het werk is geweest. Nadat ze het gat had ontdekt, heeft de meldster met haar handen in het gat gegraven om te onderzoeken wat hier gaande was. Ze is er zonder steken vanaf gekomen. Voor de dassen is dat nog maar vraag. 21 november 2016 Penning voor Hans Vink Op 19 november 2016 heeft Hans Vink de bronzen penning gekregen van de provincie Noord Holland. De penning werd uitgereikt door gedeputeerde Jack van den Hoek op de 9e Noordhollandse Natuurdag. Hans Vink kreeg deze onderscheiding voor zijn jarenlange werk om de Dassen in Noord Holland terug te krijgen nadat ze bijna waren verdwenen. Nadat er in 1980 nog maar een familie resteerde, zijn er nu gelukkig weer zo'n 70 families. Hans heeft met eindeloos geduld ambtenaren, beheerders en vrijwilligers weten te overtuigen van het belang van de Dassen. Sinds de jaren 70 heeft hij gemonitord en veel gepubliceerd. Ook deelt hij zijn kennis met wegbeheerders, die dan snel maatregelen kunnen treffen om onveilige situaties op te lossen. Door zijn gedegen kennis is hij een van de experts op dit gebied in Nederland. De provincie Noord Holland waardeert een vrijwilliger zoals Hans vanwege zijn enorme inzet en drukt die waardering uit in het uitreiken van de penning. Hans was helemaal perplex en blij verrast. Het bestuur van de Stichting Dassenwerkgroep Utrecht & ‘t Gooi is er trots op zo'n gewaardeerd bestuurslid te hebben! Zie ook: de website van de provincie Noord Holland. 19 december 2016 Lezing en excursie samen met ZOUT ZOUT is een werkgroep van de landelijke Zoogdiervereniging. De naam staat voor ‘ZOogdierwerkgroep UTrecht’. In samenwerking met deze werkgroep hebben wij op zaterdag 8 oktober 2016 een lezing over de Das gegeven in het Dorpshuis in Hollandsche Rading, gevolgd door een excursie. Circa dertig mensen hebben hieraan deel genomen. We hebben vooral foto’s van sporen getoond en filmpjes van dassen, vaak bij het maken van de sporen. Tijdens de excursie waren weer mooie dassensporen te zien en hebben de deelnemers nagedacht over de manier waarop de dassen hun leefomgeving gebruiken. Ook werd er stilgestaan bij bedreigingen en beschermende maatregelen. Na afloop was er een leuke nazit in een plaatselijk etablissement, met wat drankjes en voor sommigen een stukje taart. Een erg leuke middag!

Stichting Dassenwerkgroep Utrecht & ‘t Gooi

voor het behoud van de Das en een mooi en soortenrijk dassenlandschap
achtergrondfoto website: Ronald Stiefelhagen
Ontwerper van ons logo: Ronald Sinoo Hans Vink met zijn bronzen penning en oorkonde, naast gedeputeerde van Noord-Holland Jack van den Hoek. Foto: provincie Noord-Holland. Restanten van het grote wespennest, dat vermoedelijk nachten achtereen is bezocht door een das met trek in wespenbroed. Foto: meldster. Weiland Overbosch met tientallen verse wroetplekjes van de Das, eind november 2016. Weiland Overbosch in winterse sferen, eind november 2016.
Nieuws
Ouds Stichting Das ? Contact Jeugd Hulp Samen speuren naar de Das en nadenken over de manier waarop het leefgebied wordt gebruikt.