Stichting Dassenwerkgroep Utrecht & ‘t Gooi

voor het behoud van de Das en een mooi en soortenrijk dassenlandschap
achtergrondfoto website: Ronald Stiefelhagen/P4P Natuurfotografie
Nieuws
17-01-2022 Das bezoekt regelmatig tuin De das op het filmpje komt elke avond terug om de appels op te peuzelen die in deze Bilthovense tuin liggen. En stoort zich zelfs niet meer aan de beveiligingslamp die soms gaat branden. De bewoners kunnen het dier prachtig fotograferen en filmen. Ook vos en boommarter worden in de tuinen van deze wijk vaker gezien. Een kijkhut in de warme woonkamer!In Utrecht krijgen we vaker meldingen van dassen in tuinen. Meestal zoeken ze insectenlarven in het grasveld. Maar een das, die “thuis” is in een tuin, zie je niet vaak. In Groot Brittannië is het al langer bekend: dassen die regelmatig in een tuin rondscharrelen op zoek naar voedsel. Zeker als er noten en fruit ligt voor eekhoorns of kippen. Ook in Brabant, Limburg en Overijssel komen dassen op bezoek in woonwijken. De dieren wijken uit naar die nieuwe leefomgeving omdat in het boerenland alle geschikte territoria bezet zijn. Intensieve landbouw, grote hoeveelheden mest en diep geploegd maisland leiden tot armoedige bodems, waardoor wormen verdwijnen en leefgebied kleiner wordt. In oudere woonwijken met royale, rommelige tuinen vinden ze dan een aardig alternatief. De dieren moeten wel “lef” hebben om de geur van mensen en honden te accepteren. Het zijn eigenlijk pioniers! Bron film en foto’s: https://www.instagram.com/dutch_wildlife_photographer/ 15-12-2021 Onderzoek dassen op de oude Zuiderzeekust De klifkust van de voormalige Zuiderzee tussen Huizen en Naarden is een landschappelijk en ecologisch pareltje. De Zuiderzee heeft hier historisch een stuk van de stuwwal van t Gooi afgeslagen, en die steile kust is verrijkt met kalkrijke afzettingen. Aan de voet van deze klifkust liggen vochtige graslanden en rietlanden langs het Gooimeer. Een ideaal gebied voor dassen! De dieren graven hun burchten in het hoger gelegen bos, en gaan naar beneden om wormen en ander voedsel te halen in de graslanden. De dassenwerkgroep Utrecht & t Gooi wil een completer beeld krijgen van de verspreiding van de dassen in dit bijzondere landschap. Hoeveel burchten en territoria zijn er eigenlijk precies? Worden er jongen geboren? Worden de burchtlocaties voldoende beschermd? Blijven bos en doornig struikgewas op de klifrand dicht begroeid? Zijn looproutes veilig of zijn er knelpunten bij de oversteek van wegen? In 2021 is gestart met langer lopend onderzoek naar de dassen op de klifkust. Dat onderzoek is mede mogelijk gemaakt door medewerking van Staatsbosbeheer en een donatie van het Betrekken bij Groen Fonds van Landschap Noord Holland. Daarmee konden nieuwe wildcamera’s aangeschaft worden. Een eerste filmpje van deze verborgen bewoners van de klifkust vindt u hier.