Stichting Dassenwerkgroep Utrecht & ‘t Gooi

voor het behoud van de Das en een mooi en soortenrijk dassenlandschap
achtergrondfoto website: Ronald Stiefelhagen/P4P Natuurfotografie
Nieuws
13-01-2021 Bouwplannen in natuurgebied Unesco Werelderfgoed Griftenstein Langs de Utrechtseweg in De Bilt wordt een woonwijk gepland op een klein voormalig industrieterrein. Het plan hapt ook een aansluitend stuk uit het natuurgebied bij de Werken van Griftenstein. Hier is het Natuurnetwerk Nederland maar 150 meter smal. In het gebied leeft een dassenfamilie. De dassen foerageren op de weilanden aangrenzend aan Griftenstein, en precies die weilanden worden ook bebouwd. Dat betekent vernietigen van nabij de hoofdburcht gelegen rijk voedselgebied en aantasten van de functionele leefomgeving. Deze weilanden zijn ook deel van het NNN als “agrarisch met natuurwaarden”. Het gebied vormt een belangrijke schakel in de natuurverbinding tussen Kromme Rijn en Noordelijke Utrechtse Heuvelrug noordwaarts en Vechtplassengebied in het noordwesten. Om die verbinding te verbeteren zijn al diverse dure faunatunnels aangelegd. Het plan is niet alleen slecht voor de dassen. Er komen watergangen rondom de wijk, maar mét een landverbinding naar Griftenstein (risico op struinen!). De Biltse Grift met schoon water en grote rijkdom aan libellen, kikkers, slangen, vogels, vlinders, wordt er verplaatst en gedempt. Er komt een sloot met boomgaardje voor in de plaats. Kortom: een aderlating voor de natuur in dit rijke natuurgebied en verlies aan leefgebied voor een dassenfamilie. Als compensatie is een stuk weiland in de Voorveldse polder aangekocht: het ligt voor de dassen te ver weg en bovendien is daar een naburig territorium. De dassenwerkgroep heeft een zienswijze ingediend bij de gemeente De Bilt om te adviseren NIET te bouwen op de weilanden in het natuurgebied aansluitend aan Griftenstein en de bouw te beperken tot het vroegere industrieterrein! 1-10-2021 Weesdassen uitgezet Na een paar maanden in de opvang bij Das en Boom, zijn er vijf jonge weesdassen uitgezet bij een verlaten burcht op een prachtige plek in het Utrechtse. Het terrein is eigendom van Staasbosbeheer. Er is met hekwerk een groot gebied omheind, waar de dieren zes weken kunnen wennen aan hun nieuwe omgeving. Ze worden in deze tijd dagelijks bijgevoerd. Daarna gaan de hekken weg en kunnen ze behalve in het natuurgebied ook in het omringende boerenland lopen. De dassen zijn dit voorjaar opgehaald op verschillende plekken in Nederland. We hebben daarover bericht in mei: toen waren er drie hongerige weesdasjes in Baarn. De moederdassen zijn in alle gevallen verkeersslachtoffer geworden terwijl ze nog jongen zoogden. De dasjes moeten zelf naar buiten kunnen komen uit hun burcht, en daarmee kansrijk genoeg zijn voor de opvang. Daar worden ze gevoerd tot ze hun eigen kostje bij elkaar weten te scharrelen. Deze samengestelde dassen “familie” zal verder met behulp van camera’s gevolgd worden. Er worden nog een paar van dergelijke leeggeraakte dassenterritoria gezocht om de resterende 10 jonge dassen uit de opvang te kunnen uitzetten. 05-09-2021 Monumentaal dassenkunstwerk Op het landgoed Eerde (Ommen), eigendom van Natuurmonumenten, worden restauratie-werkzaamheden uitgevoerd aan huis, oprijlaan, zichtassen en parkaanleg. Daarbij werden ook enkele monumentale bomen geveld. Een oude grote eik is door de houtkunstenaar Maurice de Meijer bewerkt tot een kunstwerk, dat dassenvrienden zeer aanspreekt! Een dassenburcht met jongen in de mooie omgeving van het oude landgoed. Een van onze Amersfoortse vrijwilligers kwam het kunstwerk tegen op haar fietstocht. Iets om onze website bezoekers van te laten meegenieten!