Stichting Dassenwerkgroep Utrecht & ‘t Gooi

voor het behoud van de Das en een mooi en soortenrijk dassenlandschap
4 oktober 2015 Eikels als voedsel in overmaat Het jaar rond eet de Das regenwormen, de helft van het volume van zijn voedsel. Uit onderzoek van Dennis Wansink, aan de dassen in Het Gooi, blijkt dat in sommige jaren eikels ook wel een vijfde van het volume van het dieet beslaan, naast de grote hoeveelheid regenwormen. Op dit moment laten veel Europese eiken hun vruchten vallen. Op sommige plekken liggen er per vierkante meter meer dan honderd op de grond. Met pel komt dat neer op ca 360 gram en zonder pel ca. 320 gram. Stel dat er onder veel eiken ca 20 eikels liggen per vierkante meter, dan betekent dat kilo’s makkelijk verkrijgbaar voedsel voor de Das per tien vierkante meter. Dassen foerageren zo doelmatig mogelijk. Alles wat voor hen eetbaar is, zich op of vlakbij het grondoppervlak bevindt en niet snel kan wegkomen, wordt verorberd. Het hele gebied dat een dassenclan bestrijkt, dus het hele territorium, is dan ook foerageergebied. Er moet dus worden aangenomen dat ook verharde of kale oppervlakten, zoals wegen en paden, deel uitmaken van het foerageergebied van een clan; zie foto’s hiernaast. Dassen eten de eikels met pel en al. Hoe we dat weten? Nou, in de mestputjes worden de pellen aangetroffen in de dassenpoep. Juni t/m september 2015 Dassen maken volop gebruik van tunnels Bij Hollandsche Rading zijn de laatse jaren enkele dassentunnels aangelegd of verbeterd. Sporen bewijzen dat de dassen veel gebruik maken van deze voorzieningen. Bij de ingang van de dassentunnels zijn bijvoorbeeld dassenlatrines te vinden. Zo’n latrine bestaat uit één of meer putjes die door de Das zijn gegraven en waarin een dassenclan zijn uitwerpselen, urine of excreet deponeert. Allemaal zaakjes die een voor dassen goed ruikbaar zijn. Ze waarschuwen andere dassen die niet tot de clan behoren, hier uit de buurt te blijven. Zo’n latrine duidt erop dat de Das gebruikt maakt van de tunnel. Bij de tunnels zijn ook andere sporen te vinden zoals dassenhaar, loopsporen en dassenwissels. Een dassenwissel is een door dassen gemaakt paadje. Zo’n dassenpaadje ontstaat doordat dassen steevast dezelfde route gebruiken als ze de tunnel betreden of verlaten. 14 december 2014 Gemeente Utrechtse Heuvelrug erkent aantasting dassenfoerageergebied bij Raad van State Op donderdag 11 december jl. was de hoorzitting bij de Raad van State (RvS) in het beroep van de Vereniging van Dorp en Natuur Amerongen - Leersum (D&N) tegen het goedkeuringsbesluit van de gemeenteraad van Utrechtse Heuvelrug voor het bestemmingsplan Bedrijventerrein Leersum.De gemeente heeft daar erkend dat het plangebied foerageergebied van de Das is. Ook heeft zij niet bestreden dat daar dassen uit omringende burchten foerageren en dat het foerageergebied zal worden aangetast. Op de publieke tribune toonden bestuursleden en leden van D&N zich verbaasd dat de gemeente een incompleet rapport had ingediend, van een adviesbureau dat ze had ingehuurd om de conclusies uit onze rapporten te onderzoeken. Onze rapporten heeft D&N gebruikt ter ondersteuning van haar beroep. In het rapport van de gemeente ontbrak het belangrijkste deel, namelijk de ecologische interpretatie van de onderzoeksresultaten van het ingeschakelde adviesbureau. Op de zitting heeft de RvS gemeld niet te aanvaarden dat de gemeente het rapport alsnog completeert. De RvS verwacht over circa zes weken te oordelen of het raadsbesluit in stand blijft of niet. > Voorgeschiedenis september 2014 Onderzoek naar dassen ‘frames’ 2 In maart berichtten wij over een lopend onderzoek naar de manier waarop Nederlanders de afgelopen eeuw tegen dassen aankeken en er naar handelden. Waar veel mensen dassen vroeger als ongedierte zagen (met als consequentie: het doden van deze dieren), lijkt een meerderheid van de mensen de dassen nu als een interessant dier te zien dat bescherming verdient. Op basis van een archief aan krantenartikelen (van 1900 tot eind 2013) maken we een analyse van dassen ‘frames’ en hoe deze zijn veranderd in de loop van de tijd. In juli werden de eerste resultaten gepresenteerd tijdens het Interpretive Policy Analysis congres te Wageningen. Klik hier voor de slides.
achtergrondfoto website: Ronald Stiefelhagen/P4P Natuurfotografie
Ook op een kaal zandpad is voor de Das soms veel voedsel beschikbaar. Omgeving Hollandsche Rading, 4 oktober 2015.
Berichten vanaf september t/m 4 oktober 2014