11 november 2017 Onterechte ontheffing dassenleefgebied Overbosch De Dassenwerkgroep Utrecht & ‘t Gooi heeft bezwaar gemaakt tegen de ontheffing van de wet natuurbescherming die de provincie Utrecht onlangs heeft afgegeven voor een theehuis, dierenbegraafplaats en parkeerterrein op Overbosch. Dat is het natuurweiland en een stuk bos op de hoek van de Vuurseweg en Embranchementsweg, net buiten Maartensdijk gelegen in de gemeente Baarn. Het gebiedje is een paar jaar geleden aangekocht door landgoed Pijnenburg. Het is een mooie stepping stone in dit smalle deel van de Heuvelrug, waar bosweilanden en gemengde bossen met greppels en vochtige bospaden het beeld bepalen in het relatief natte gebied van de Laagte van Pijnenburg, dichtbij het Nonnenland. Het is ook deel van Natuurnetwerk Nederland, voorheen EHS, met hier als "rustig" gekarakteriseerd beschermd natuurgebied. De dassen lopen hier jaarrond te foerageren, diverse grote en kleine burchten zitten in de directe omgeving. De werkgroep baseert haar bezwaar op tegenbewijs zoals wissels, graaf- en mestputjes, haren en bewoonde burchten. Ook is er gewezen op het ontbreken van een deel van het externe ecologisch rapport, waarin staat dat er zodanig dassenactiviteit is, dat deze gemonitord moet worden. De ontheffing is mede gebaseerd op de bewering dat er geen alternatief mogelijk is. Dat is echter onjuist: er is een alternatieve locatie beschikbaar langs de Biltseweg, waar de natuuringreep veel beperkter is, ook voor de dassen. 11 november 2017 Boswachter Hans Hoogewerf krijgt zilveren medaille Bij de pensionering van boswachter Hans Hoogewerf is hem de Medaille van Verdienste in Zilver van de gemeente De Bilt uitgereikt. Wegens zijn verdienste voor de groene omgeving van de gemeente De Bilt: Ridderoordse bos, Beukenburg en de Leyen en de Hoogenkampse plas horen tot zijn werkterrein bij het Utrechts Landschap. Hij heeft zich met tomeloze energie ingezet om deze natuurgebieden te versterken en behouden. Ook is hij als dassenexpert een groot voorvechter geweest voor maatregelen zoals faunapassages en veilige verbindingen tussen natuurgebieden, waardoor de das weer terug kon komen in Utrecht na in de jaren tachtig vrijwel uitgeroeid te zijn. Bij wijze van afscheidscadeau ontvangt onze stichting een aardige donatie van boswachter Hoogewerf. Bedankt! Bron foto: https://nl.linkedin.com/in/hans-hoogewerf-aa829995 11 november 2017 Weer thuis Half oktober werd in Den Dolder een das aangetroffen die zich klem had gelopen bij een woonhuis. Het dier was verzwakt en is door de dierenambulance naar een opvangcentrum vervoerd. De das werd daar bijgevoerd en at al snel vele ponden regenwormen. Boswachter Hans Hoogewerf wist exact tot welke clan de onfortuinlijke das behoorde en waar de hoofdburcht was. Dichtbij die hoofdburcht werd de gekooide das vrijgelaten. De kooi werd daarbij open gezet en de das is daar zelf uitgelopen, onder toeziend oog van Hans. Nogmaals bedankt, Hans!

Stichting Dassenwerkgroep Utrecht & ‘t Gooi

voor het behoud van de Das en een mooi en soortenrijk dassenlandschap
achtergrondfoto website: Ronald Stiefelhagen/P4P Natuurfotografie
Berichten vanaf 11 november 2017